מדברים פדגוגיה

המכללה האקדמית הרצוג

ארזנו עבורכם המלצות, רעיונות וטיפים, להתאמת ההוראה והלמידה למרחב המקוון.   האתר מזמין לשיח פדגוגי על היבטים שונים של ההוראה מרחוק: ארגון הלמידה, השיעור הסינכרוני, השיעור הא-סינכרוני ודרכי ההערכה.

טיפים פדגוגיים

 

ארגון הקורס והלמידה

איך לארגן את הלמידה באופן מובנה וברור?

השיעור הסינכרוני

שיעור חי באינטראקציה עם הלומדים