top of page

מתי כדאי לשחק בשיעור?לעזרי הוראה ולמידה חשיבות רבה והם יכולים לשמש בכל שלבי מעגל הלמידה: בהקנייה, תרגול, יישום וסיכום הלמידה. מרכזת הכשרה מעשית בחנ"מ, אפרת גלינסקי :"השיטה שאנו מבקשים להקנות לסטודנטים היא בנייה של אמצעי הוראה בהתאם למטרות השיעור ולצרכי הלומדים לצד האתגר שנוסף בתקופה זו להתגבר על הריחוק החברתי. לשמחתנו, הסטודנטים נענו לאתגר ופיתחו משחקים הנותנים מענה הן להוראה והן לגישור על המרחק הפיזי מהתלמידים".

 

שימוש במשחק לסיכום הקנייה ולמידה מאת הסטודנטית רננה חנימוב

המד"פית ציפורה טרופר : "השימוש במשחקים משמש אותנו להגברת מעורבות הלומדים ועידוד חשיבה ולמידה פעילה ובפרט בימים של למידה מרחוק. הלומדים נדרשים לקחת חלק פעיל בשיעור, לשחק ולתרגל את הנלמד באופן חווייתי ובהנאה. המורים יכולים לקבל משוב על תוצאות התלמידים במשחקים דבר המאפשר לבדוק את אפקטיביות ההוראה ולהתאים את המענה הנדרש"

 

שימוש במשחקים להקניית ידע ומיומנויות


המד"פית ענבל פוגל: "השימוש במשחקים נעשה כדי לתת מענה גם לצורך הקניית ידע ותרגול במקצועות הלימוד השונים וגם לצורך הקניית מיומנויות כגון מיון, סיווג ועוד. התלמידים משתמשים במשחק גם בליווי המורה בשלב ההקנייה וגם באופן עצמאי בתרגול ויישום הנלמד"

 

סיכום

  • פיתוח משחקים המשרתים את מטרת השיעור וצרכי הלומדים

  • שימוש במשחקים בכל שלבי מעגל הלמידה: בהקנייה, תרגול, יישום וסיכום הלמידה.

  • יתרונות המשחקים: עידוד אקטיביות הלומדים ויצירת אינטראקציה ותקשורת מקרבת

 

טכנו-פדגוגיה

ישנן תוכנות משחקים רבות המשמשות לצרכים פדגוגיים ובדוגמה שלעיל נעשה שימוש בתוכנת wordwall. דוגמאות לשימושים דידקטיים במשחקים וגם על הפעלת התוכנה תוכלו ללמוד במצגת שהכינה תמר שוורץ


 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page