top of page

יצירת שייכות ומעורבות אצל הלומדים בשיעור מקוון

בלמידה מרחוק, הריחוק מהמורה ומקבוצת העמיתים מעמיד את הלומד לבדו מול חומר הלימוד. הדבר עלול להוביל לחוסר תחושת שייכות או איבוד של ההקשר הכולל של הקורס הנלמד. הלומד עלול לשאול למה אני לומד את זה? ובכלל, אני, מה יוצא לי מזה? (ר"ת: אמי"לי)

 

אז כיצד נגביר את תחושת השייכות לכיתה, לקורס ולחומר?

  • להרבות בדוגמאות ומטאפורות מחיי היום יום: קישור לעולם האמיתי, מחוץ לחומר התיאורטי, מייצר משמעות ושייכות וגם מגביר מוטיבציה והבנה

  • להתחבר לעולם ולחוויות האישיות של הלומדים: להביא דוגמאות וסיפורים הקשורים לעולם האישי של הלומדים

  • להציג סימולציות או מקרי בוחן מעולם התוכן של הלומדים: "להיכנס לראש של הלומדים"

 

לסיכום

קירוב החומר לעולמו האישי של הלומד מגביר את תחושת השייכות שלו ובהתאמה גם את המוטיבציה ללמידה

 

コメント


פוסטים אחרונים

bottom of page