top of page

למידה שיתופית: מודל הנבחרת

למידה שיתופית מוכרת ונפוצה מימי קדם. זוהי למידה בקבוצות קטנות של לומדים, אשר מקיימים בניהם יחסי גומלין בתהליך הלמידה באמצעות דיון וחשיבה משותפת. גודל הקבוצה יכול להשתנות, אך על מנת לשמור על יעילות יחסי הגומלין כדאי שינוע בין זוג (חברותא) ועד לחמישה לומדים.


"מודל הנבחרת", פותח על ידי מר יעקב הכט והוא מציע שכל קבוצה הלומדת במשותף הופכת לנבחרת בעלת מטרה משותפת. כדי להפוך את הלמידה ליעילה, כל חבר בקבוצה מקבל תפקיד המתאים לכישוריו, מנצל את חוזקותיו, ונותן ביטוי ליצירתו. כך, נוצרת הכרה בשונות ובייחודיות של כל אחת ואחד והקבוצה יוצאת נשכרת.

 

כמה עקרונות ללמידה בנבחרת:

  • בתחילת הלימוד, יש לקבוע מטרה משותפת ללימוד הנמדדת ותחומה בזמן.

  • יש לתת לכל לומד בקבוצת הנבחרת תפקיד אשר יוביל להעצמתו, דבר אשר מגביר את המוטיבציה ללמידה ולתרומה לקבוצה. תפקידים לדוגמה: אחראי הובלת הלמידה: התנהלותה ויישום המשימות והתפקידים, אחראי סיכום: ארגון ותיעוד הידע, כתיבת סיכומים, איסוף שאלות ותשובות קבוצתיות. אחראי ניהול זמן, ועוד.

  • הלימוד בשיטת הנבחרת, מפתח בקרב הלומדים מיומנויות נוספות למיומנויות הבנה ויישום: למידה עצמאית, עבודת צוות, יצירתיות, פתרון בעיות ועוד ועוד.

  • הנבחרת, פועלת יחדיו כדי למלא את משימת הלימוד וכל אחד תורם על פי התפקיד שהוטל עליו. כך, יושגו שיתוף פעולה ועזרה הדדית ללא תחרות בין חברי הקבוצה הלומדים יחדיו.

  • כל קבוצת לומדים/ נבחרת, בונה כלי מדידה שמאפשרים לה לבדוק את השגת מטרותיה. התוצאות (הממוצע הקבוצתי, לא תוצאות הפרטים) מוצגות בשקיפות לכל חברי הנבחרת ומהוות כר לשיח מתמשך בין חברי הנבחרת במטרה לחפש ולפתח דרכים לקידום ההצלחה הקבוצתית. לדוגמה: רשימה של משימות לביצוע וסימון כל משימה שהושלמה או משימה שמצריכה העמקה ולימוד חוזר.

  • ואיך המורה מנהל את למידת הנבחרות? איך נדע האם הלמידה יעילה? המורים (מאמני הנבחרת) מחלקים ללומדים כרטיסיות בשלושה צבעים:


  • לאחר למידה ראשונית של החומר, מציב כל לומד כרטיס לידו וכך חברי הקבוצה יכולים לסייע זה לזה בהשלמת משימת הלמוד.

  • בתום פרק הזמן שהוקצה ללמידה הקבוצתית, ניתן לערוך סיכום במליאת הכיתה להצגת תוצרי הלמידה

 

לסיכום

מודל הנבחרת מאפשר לכל לומד ללמוד (בעצמו או בעזרת עמיתיו) אך גם ללמד את עמיתיו. כך, הופכת הלמידה לרשתית: מדומה לצורת רשת שבה חברים כל הלומדים : המורה, התלמידים וכל מי שמשתתף בלמידה.

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page