top of page

למה לשים לב לפני תחילת שיעור מקוון בזום?


 

  • לבקש מהסטודנטים להשתיק את המיקרופונים שלהם בעת השיעור ולפתוח אותם לשיחה רק על פי הנחיית המרצה.

  • במהלך השיעור, הסטודנטים יכולים לכתוב שאלות בchat" " : מרחב לכתיבת טקסט במקביל לשיעור המשודר בווידאו. כדאי לקבוע מראש הפסקות בשיעור בהן המרצה יקרא את השאלות ויענה עליהן (אחת למספר דקות, בסיום הקנייה של נושא).

  • ניתן לשלב משימות לימודיות תוך כדי השיעור: משימות במודל או אחרות ולקבוע שעת התכנסות חוזרת מול המסך להצגת תוצרי המשימות.

  • בדיקת נוכחות: ניתן לקיים על ידי חתימה של כל סטודנט ב"chat" בתום השיעור.

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page