top of page

קישור קבוע למפגש בזום

נפגשים שוב ושוב עם אותה קבוצת לומדים בזום? לא צריך לשלוח כל פעם מחדש קישור! אפשר לקבוע תדירות קבועה למפגש, ולייצר עבורו קישור קבוע.


 

איך?

  • להיכנס לזום דרך האתר ולא דרך האפליקציה, לבחור בלשונית "פגישה", לקבוע את מרכיבי הפגישה: נושא, תאריך, משך הפגישה. לבסוף לסמן V בחלונית "Recurring meeting". כך, הפגישה, על כל המרכיבים שאנו קובעים, תישמר לכל המפגשים הבאים.

  • להגדיר את כמות המפגשים הרצויה (יומי, שבועי, חודשי, ללא קצב חזרה קבוע), מספר המפגשים שיתקיימו, יום המפגש, המועד האחרון לקיום המפגשים. בדוגמה שלפנינו נבחרו 5 מפגשים אחת לשבוע, שיתקיימו בימי ראשון, ויסתיימו לאחר 5 חזרות.

  • לגלול עד תחתית העמוד ולשמור את הגדרות הפגישה


  • זהו. נוצר קישור קבוע לכל השיעורים שקבענו. אפשר להעתיק אותו ולשלוח למשתתפים 

לסיכום

הקישור הקבוע מתאים למקרים בהם מקיימים מספר שיעורים סינכרוניים עם אותה קבוצת לומדים לאורך זמן. אפשר לשלוח את הלומדים אל הקישור הקבוע ללא צורך בפתיחת מפגשים חדשים.

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page