top of page

סינכרוני, א-סינכרוני, כיתה הפוכה ומה שבניהם

שיעור סינכרוני או א-סינכרוני? לימוד עצמי או הסברים בשיעור?

המונחים "סינכרוני" ו"א-סינכרוני" מתייחסים לזמן בו מתרחש השיעור: סינכרוני: ב"שידור חי", בשעת השיעור הקבועה במערכת השעות ו"א-סינכרוני" יתקיים בכל זמן שהלומד בוחר ללמוד את התוכן אליו הפנה אותו המורה. אז מה כדאי לערוך ב"שידור ישיר" ומה לאפשר ללומדים ללמוד בזמנם החופשי? כמה נקודות למחשבה:

 

השיעור הסינכרוני מתאים ל:

  • למידה הכוללת אינטראקציה עם הלומדים: שיחה, דיון, תרגול ועוד.

  • לעבודה עצמית או קבוצתית של הלומדים המוגבלת בזמן ומנוהלת על ידי המרצה.

  • לשיעורי סיכום או הטרמה בין שיעורים א-סינכרוניים: לסיכום למידה עצמית או הטרמה לקראתה.

 


השיעור הא-סינכרוני מתאים ל:

  • הקניית ידע ע"י קריאת חומרי קריאה, משימות לימוד עצמי, הרצאה ועוד שהלומד יוכל להתמודד עימם בהצלחה וללא תיווך מיידי של המורה.

  • עבודה עצמית או קבוצתית של הלומדים אשר אינה מוגבלת בזמן

 אפשר לשלב בדרכים רבות בין למידה בבית, לבין למידה בשיעור בכיתה. אחד השילובים מכונה "כיתה הפוכה": שיעור סינכרוני+א-סינכרוני. ניתן להפנות את הלומדים אל משימות למידה עצמית בבית (בשיעור א-סינכרוני) ואת זמן השיעור (הסינכרוני) להקדיש לתרגול, עיבוד ודיון בתוצרי הלמידה העצמית. כך, "הכיתה התהפכה": בבית לומדים ובכיתה מתרגלים במקום להפך.

 

Comentários


פוסטים אחרונים

bottom of page