top of page

שימוש במחוונים בהערכה

מהו מחוון וכיצד הוא יכול לסייע לנו בתהליכי ההערכה?


המחוון הוא כלי המסייע בהערכת ביצועי לומדים. בין מטרותיו ניתן למנות:

  • הגדלת תקפות ומהימנות ההערכה על ידי צמצום המימד הסובייקטיבי : דיוק ועקביות בהערכה.

  • הגדרה סדורה של הקריטריונים להערכת תשובות (בתחום הידע, מיומנויות ועוד).

  • תיאום ציפיות עם הלומדים ומיקוד הלמידה.

 

לְמַה כדאי לשים לב בעת תכנון מחוון?

  • תרגום עקבי של מטרות ההוראה או נושאי הלימוד שפורטו בסילבוס לכדי יעדי הערכה.

  • פירוט יעדי ההערכה לקריטריונים להערכה (בתחום הידע, מיומנויות ועוד).

  • קביעת המשקל היחסי של כל אחד מהקריטריונים מהציון הכולל.

  • פירוט כל קריטריון למספר רמות ביצוע (סטנדרטים) מוגדרות היטב תוך השארת מרחב לקבלת מגוון תשובות.

  • חלוקת הניקוד של הקריטריון בין רמות הביצוע המתייחסות אליו.

 

ושני טיפים לסיכום

  • לחיבור מחוון מומלץ להתייעץ עם מורה עמית אשר יסייע בתיקוף המחוון שחיברתם.

  • מומלץ לשלב התבוננות רפלקטיבית במחוון לצורך עידוד הלומדים לקחת אחריות על תהליכי הלמידה שלהם.

 

הרחבה והעמקה

להסבר של ד"ר ניצן אלקיים ממכללת "אורות" על שימוש במחוונים במערכת המודל


 

#_הערכה

פוסטים אחרונים

bottom of page