top of page

שימוש במחוונים בהערכה

מהו מחוון וכיצד הוא יכול לסייע לנו בתהליכי ההערכה?


המחוון הוא כלי המסייע בהערכת ביצועי לומדים. בין מטרותיו ניתן למנות:

  • הגדלת תקפות ומהימנות ההערכה על ידי צמצום המימד הסובייקטיבי : דיוק ועקביות בהערכה.

  • הגדרה סדורה של הקריטריונים להערכת תשובות (בתחום הידע, מיומנויות ועוד).

  • תיאום ציפיות עם הלומדים ומיקוד הלמידה.

 

לְמַה כדאי לשים לב בעת תכנון מחוון?

  • תרגום עקבי של מטרות ההוראה או נושאי הלימוד שפורטו בסילבוס לכדי יעדי הערכה.

  • פירוט יעדי ההערכה לקריטריונים להערכה (בתחום הידע, מיומנויות ועוד).

  • קביעת המשקל היחסי של כל אחד מהקריטריונים מהציון הכולל.

  • פירוט כל קריטריון למספר רמות ביצוע (סטנדרטים) מוגדרות היטב תוך השארת מרחב לקבלת מגוון תשובות.

  • חלוקת הניקוד של הקריטריון בין רמות הביצוע המתייחסות אליו.

 

ושני טיפים לסיכום

  • לחיבור מחוון מומלץ להתייעץ עם מורה עמית אשר יסייע בתיקוף המחוון שחיברתם.

  • מומלץ לשלב התבוננות רפלקטיבית במחוון לצורך עידוד הלומדים לקחת אחריות על תהליכי הלמידה שלהם.

 

הרחבה והעמקה

להסבר של ד"ר ניצן אלקיים ממכללת "אורות" על שימוש במחוונים במערכת המודל


 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page