top of page

יעילות הלמידה המקוונת

ככל הנראה כרגע, קורסים בעלי חלקים מקוונים יהיו חלק מתכנית הלימודים בשנה הבאה. הדבר הוביל חוקרים אמריקאים לבחון את השאלה עד כמה יעילה הלמידה כאשר היא מתרחשת באופן מקוון? מחקר שפורסם לאחרונה בעיתון "ניו-יורק טיימס" הציג את עיקרי מסקנות המחקר:

  • לנוכחות הפיזית חשיבות גבוהה מאד, אשר קשה לְכַמֵּת אותה במחקר. אולם, נראה שמה שייקבע את רמת המעורבות של הלומדים בקורס, היא רמת התמיכה והסיוע שייקבלו לאורך הקורס.

  • ככלל, בקורסים מקוונים תלמידים נוטים ללמוד בצורה פחות יעילה מהרגיל. אבל אם יש להם מנחה, חונך או מישהו שיעזור להם בטכנולוגיה וימקד את תשומת ליבם (גישה המכונה "למידה מעורבת") הם יציגו ביצועים טובים גם בשיעורים וירטואליים רבים, ולעיתים אפילו טובים יותר מכרגיל.

  • כשללומדים יש תמיכה ולוח זמנים מובנה הם מגיעים לרמת ביצועים טובה. למרות שבלמידה מקוונת, הגישה ללומד היא "בזמן שלך, בקצב שלך, בנתיב שלך" יש לקבוע מסגרת ומבנה לניהול הזמן וקצב הלימוד האישי.

  • להיבטים האנושיים, ולא לדיגיטליים, היתה ההשפעה הגדולה ביותר על הלומדים והצלחתם: מורים שסייעו ללומדים, היו זמינים להתייעצות ויצרו עימם קשר כשלא עמדו במשימות, השפיעו מאד על הצלחת הלומדים.

 

לסיכום

על פי המחקר, נראה שחינוך מקוון ומוצלח צריך להיות מבוסס על עקרונות החינוך ה"ישנים": הוראה יצירתית וקשובה לצד מעגלי תמיכה ללומדים. פ

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page