top of page

עקרון המנות הקטנות

בלמידה מקוונת בשיעור סינכרוני, מידת הקשב של הלומדים לאורך זמן נמוכה יותר מרמת הקשב של לומדים בכיתה ובשיעור רגיל. זאת, בשל הסחות דעת זמינות בסביבת הלמידה, מאפייני הסביבה הדיגיטלית (כמה אפשר לראות ריבועי זום?) ועוד.

ניתן לשמור על רמת קשב לאורך זמן על ידי גיוון בלמידה וחלוקת השיעור למנות קטנות (Chunks) על ידי יצירת סדרה של פעילויות קטנות השזורה בהקנייה ותרגול לאורך השיעור.

 

דוגמה למבנה שיעור סינכרוני במנות קטנות

  • פתיחת השיעור במליאת הכיתה

  • הקנייה: הסבר, קריאה מודרכת ועוד

  • צפייה בסרטון

  • עבודה בזוגות או קבוצות בחדרי עבודה ליישום החומר הנלמד: שאלת חשיבה, שאלת יישום מבוססת קריאה ועוד.

  • הצגת תוצרים במליאה וסיכום השיעור

 

למה כדאי לשים לב בעת הכנת "שיעור סינכרוני במנות קטנות"? ח

  • לחפש חומרי הוראה התומכים בחלוקת השיעור לחלקים ומנות קטנות

  • במקום להכין סרט אחד ארוך, לצלם מספר סרטונים קצרים

  • להכין שאלות לשילוב בין סרטונים או לשבירת רצף הצפייה בסרטון ארוך

  • להכין קטעי קריאה או קטעי מאמרים קצרים להקנייה או תרגול

  • להכין פעילות (ללומד יחיד או שיתופית) לצורך תרגול או יישום החומר הנלמד

 

לסיכום

חלוקת השיעור למנות קטנות יכולה לסייע בשמירה על קשב הלומדים לאורך זמן, אך גם יכולה להקל על ההוראה המקוונת: בזמן שהלומדים מתרגלים או צופים בסרטון, המורה יכול לנוח קצת מהדיבור... פ

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page