top of page

תיאום ציפיות לשיעור סינכרוני

כשהלמידה מתרחשת באופן סינכרוני, משתנים כללי השיעור המוטמעים בכולנו מקדמת דנא. בנוסף, הלמידה הסינכרונית מביאה את השיעור אל המרחב הפרטי של המורים והלומדים. לכן, כדאי להגדיר לעצמנו מהם הכללים לשיעור הסינכרוני ולתאם את הציפיות עם הלומדים בתחילת הסמסטר בכלל ובשיעור בפרט.

 
 • לקבוע האם בשיעור הסינכרוני חובת נוכחות כמו בכל שיעור רגיל

 • ליידע האם השיעור מתחיל בזמן ועל פי מערכת השעות הרגילה.

 • לכוון את הלומדים לשבת במקום שקט בו ניתן ללמוד ולהתרכז

 • לשמור על הופעה מכבדת והולמת

 • ליידע על מדיניות אכילה / שתייה בשיעור

 • להכין מחברת וחומרי לימוד הנדרשים בהתאם לסילבוס

 • מומלץ שהלומדים יסכמו לעצמם את עיקר הנלמד למרות שהשיעור מוקלט (לחזרה ותרגול)

 • להגדיר כללי השתתפות בשיעור:

  • סגירת מיקרופונים כשמישהו מדבר

  • מדיניות פתיחת מצלמות

  • בקשת רשות דיבור על ידי סימון מתאים (בחירה באצבע ב"זום")

  • כתיבה מכבדת והולמת בצ'ט וקביעת זמנים לעיון בשאלות הנשאלות בצ'ט (המרצה לא יכול לדבר וגם לקרוא את הצ'ט, כדאי לערוך הפסקות יזומות מדי כמה דקות לעיון בשאלות).

  • השתתפות פעילה וביצוע משימות לימודיות

 

לסיכום

 • השיעור המקוון שונה במרכיבים רבים משיעור רגיל, וכדאי לקבוע מדיניות וכללי התנהגות מצופים בשיעורים אלה ולעדכן את הלומדים. תיאום הציפיות בין המרצה ללומדים בתחילת הסמסטר הוא קריטי לתפקוד הלומדים במהלך השיעורים כולם.

 • ניתן לערוך פעילות תיאום ציפיות בשיעור הראשון: לבקש מהלומדים לכתוב מהם הכללים שלדעתם חשוב שיתקיימו בשיעורים וליצור אמנה כיתתית ללמידה סינכרונית. ל

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page