top of page

שימוש בצ'ט בזום

הצ'ט יכול לשמש כערוץ תקשורת יעיל בין המרצה ללומדים במהלך השיעור: ניתן לשאול שאלה ולאפשר ללומדים לכתוב את תשובותיהם בצ'ט או שהמשתתפים יכולים לשאול שאלה או לבקש הבהרה באמצעות הצ'ט.

 

לפני השימוש בצ'ט כדאי להכיר את מאפייניו:

  • קיימות מספר אפשרויות להשתמש בצ'ט: כל המשתתפים יכולים לשלוח הודעות לכל המשתתפים האחרים באופן פומבי, ניתן לקיים התכתבות פרטית בין שני משתתפים בצ'ט (רק שניהם יראו את ההתכתבות בניהם), רק מארח המפגש יכול לכתוב הודעות ללא אפשרות לתגובה מצד המשתתפים וניתן גם לבטל כליל את האפשרות לשימוש בצ'ט.

  • איך קובעים את תצורת הצ'ט? בתוך שיחת הזום, בימין המסך, מופיעות שלוש נקודות:

  • לחיצה על 3 הנקודות, תוביל לפתיחת חלון ובו נוכל לבחור איזה שימוש נרצה לעשות בצ'ט. בדוגמה שלהלן, מסומנת האפשרות לבטל את האפשרות לצ'ט במפגש (המשתתפים לא יוכלו לכתוב או להגיב).

 

ועוד כמה נקודות למחשבה:

  • כדאי לערוך תיאום ציפיות עם הלומדים באשר לשימוש בצ'ט, להגדיר את מטרותיו ולקבוע כללי שיח מכבד.

  • במקרה של שיעור מרובה משתתפים, קשה מאד לקרוא את ההערות הנכתבות בצ'ט ולהגיב אליהן במהלך הוראה. במידת האפשר, כדאי למנות מישהו מבין הלומדים שיהיה "אחראי הצ'ט" ויתן מענה לנושאים העולים בצ'ט. אחרת, כדאי לומר ללומדים שלא נוכל לקרוא את שאלותיהן במהלך ההוראה, אך לקבוע נקודות עצירה מדי מספר דקות כדי לקרוא את הנכתב בצ'ט ולהגיב.

  • הצ'ט גם עלול לשמש כערוץ המפריע לשיעור וגורע מהקשב של הלומדים במידה שהוא משמש ל"קשקשת ברשת". במקרה כזה, כדאי לחדד את כללי השימוש בצ'ט ובמידת הצורך ניתן גם לחסום את השימוש בצ'ט.

 

ולסיכום: הצ'ט יכול לשמש כערוץ תקשורת יעיל, אולם חשוב לקבוע כללי שימוש ולתאם ציפיות עם הלומדים לפני השימוש בו.

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page