top of page

מדברים פדגוגיה

טעימות פדגוגיות מתשפ"ב

כל כך הרבה עבר מאז תחילת השנה ופרוץ הקורונה, חוסר הוודאות והצורך להיות עם אצבע על הדופק לחשוב מחדש על דברים שהיו נראים כמובנים מאליהם כמו "שיעור מתרחש בכיתה" זימנה אפשרות, שלא לומר הכרח, לנסות דברים שונים, לטב ולמוטב.

בין כך ובין כך, יש חשיבות לכך שהסטודנטים רואים את המרצים בתהליך למידה גם כן.

זו הזדמנות להתבונן לרגע על השנה שחלפה, סיור קצר בין מספר אתגרים והתמודדויות של מרצים הן בהתייחסות לשיעור, לקורס, לפעילות סיכום או לנושא שקשור באופן עקרוני ללמידה, על מנת להכיר את הפעילות הפדגוגית, להתרשם, לעורר שיחה ודיון.

יש לך מה לשתף? נשמח לשמוע.

אריאל לוין.jpg
חדר בריחה

אריאל לוין

קראו איך אריאל לוין עשה משהו עם חדר בריחה תוך שקשרו את ידיו לסורגי החלון עם עיניים עצומות כדי שלא יראה את היונים הליתים ; )

אריאל לוין.jpg
חדר בריחה

אריאל לוין

קראו איך אריאל לוין עשה משהו עם חדר בריחה תוך שקשרו את ידיו לסורגי החלון עם עיניים עצומות כדי שלא יראה את היונים הליתים ; )

אריאל לוין.jpg
חדר בריחה

אריאל לוין

קראו איך אריאל לוין עשה משהו עם חדר בריחה תוך שקשרו את ידיו לסורגי החלון עם עיניים עצומות כדי שלא יראה את היונים הליתים ; )

אריאל לוין.jpg
חדר בריחה

אריאל לוין

קראו איך אריאל לוין עשה משהו עם חדר בריחה תוך שקשרו את ידיו לסורגי החלון עם עיניים עצומות כדי שלא יראה את היונים הליתים ; )

אריאל לוין.jpg
חדר בריחה

אריאל לוין

קראו איך אריאל לוין עשה משהו עם חדר בריחה תוך שקשרו את ידיו לסורגי החלון עם עיניים עצומות כדי שלא יראה את היונים הליתים ; )

אריאל לוין.jpg
חדר בריחה

אריאל לוין

קראו איך אריאל לוין עשה משהו עם חדר בריחה תוך שקשרו את ידיו לסורגי החלון עם עיניים עצומות כדי שלא יראה את היונים הליתים ; )

bottom of page