top of page

אתר הפדגוגיה של המכללה האקדמית הרצוג מציע סיוע פדגוגי מעמיק להוראה מקוונת.

ארזנו עבורכם המלצות, רעיונות וטיפים, להתאמת ההוראה והלמידה למרחב המקוון.   האתר מזמין לשיח פדגוגי על היבטים שונים של ההוראה מרחוק: ארגון הלמידה, השיעור הסינכרוני, השיעור הא-סינכרוני ודרכי ההערכה. האתר נבנה על בסיס מחקרי שטח של המכללה, שכללו לומדים ומרצים, והוא ממשיך ומתעדכן על סמך התקדמות ועדכוני המחקר.

העוסקים במלאכה

מנהלת האתר: יונית וסטמן סדן, מובילת תחום פדגוגיה וחדשנות.
ניהול ופיתוח תוכן: ליאורה שמש, מפתחת פדגוגיה חדשנית, היחידה לפדגוגיה וחדשנות.
עיצוב ופיתוח אתר: נתנאל שפיגל,  היחידה לפדגוגיה וחדשנות.

מחקר מלווה: ד"ר מוטי ספראי, מנהל היחידה למדידה ולהערכה.

פיתוח סדנאות: ד"ר צחי לב רן, ראש תחום אקדמיה-שדה.

ליווי אקדמי: ד"ר אביחי קלרמן, סגן הרקטור וראש החוג לחינוך | ד"ר משה וינשטוק, ראש מערך הוראה ולמידה. 
ניהול מערך התמיכה: ללי אוסטרוף, מנהלת מחלקת האינטרנט והלמידה המקוונת.
סרטוני הדרכה ופיתוח הדרכת מודל: יוני הרבנד, מנהל מחלקת משאבי למידה.
הפקת סרטוני הדרכה: תהילה רענן, מנהלת אולפני הרצוג.
פיתוח ותמיכה במודל: תמר שוורץ ויוני לית.

bottom of page