סדנאות פדגוגיות

 לקידום ושיפור ההוראה מרחוק

סדנאות פדגוגיות

 לקידום ושיפור ההוראה מרחוק

מתאימים את הפדגוגיה לטכנולוגיה

מערכת החינוך כולה עברה בשבועות האחרונים להוראה מרחוק, וכולנו מתמודדים עם אתגרים חדשים. אנשי שטח ומומחי טכנופדגוגיה ממכללת הרצוג ומחוצה לה התאספו כדי לנסות בשישה מפגשים קצרים, בני 25 דקות כל אחד, להתמודד עם חלק מהתאגרים הללו.

המפגשים מיועדים לסטודנטים בהכשרה מעשית, למדריכים פדגוגיים, למרצים ולמורים.