top of page
לוגו מכללת הרצוג.png

סדנאות פדגוגיות

 לקידום ושיפור ההוראה מרחוק

לוגו מכללת הרצוג.png

סדנאות פדגוגיות

 לקידום ושיפור ההוראה מרחוק

מתאימים את הפדגוגיה לטכנולוגיה

מערכת החינוך כולה עברה בשבועות האחרונים להוראה מרחוק, וכולנו מתמודדים עם אתגרים חדשים. אנשי שטח ומומחי טכנופדגוגיה ממכללת הרצוג ומחוצה לה התאספו כדי לנסות בשישה מפגשים קצרים, בני 25 דקות כל אחד, להתמודד עם חלק מהתאגרים הללו.

המפגשים מיועדים לסטודנטים בהכשרה מעשית, למדריכים פדגוגיים, למרצים ולמורים.

bottom of page