top of page

איך לערוך דיון בשיעור מקוון באמצעות פורום?

על ידי שימוש בפורום.

הפורום הוא כלי ללמידה שיתופית והוא מאפשר לקיים דיון מקוון. כמו בכיתה, גם כאן אתם מובילים את הדיון בפורום על ידי שאילת הדיון והכוונת המשתתפים להתייחס זה לדברי זה (המשתתפים מוסיפים "תגובה" זה לזה) .

 

יתרונות?

 • מגוון את רצף השיעור

 • מחייב את משתתפי הפורום למענה קצר וממוקד

 • מאפשר חשיבה מקורית: הסטודנט יראה את תשובות חבריו אך ורק לאחר שיכתוב את תשובתו שלו

 • אפשר להציג שאלות מסוגים שונים: חשיבה, נקיטת עמדה, שאלת הבנה ועוד.

 • הפורום מאפשר למשתתפים ללמוד זה מזה על ידי עיון בשאלות ותשובות המשתתפים האחרים.

 • הפרום יכול להחליף הגשת מטלה על ידי הגדרת שאלה המסכמת משימה לימודית כמו קריאת מאמר, איתור מידע ברשת על הנושא הנלמד ועוד. ("לאחר שקראת את מאמר X כיצד לדעתך ניתן לפתור את הדילמה שהוצגה במאמר?") 

אז איך?

במודל:

 • הוספת פעילות

 • הוספת פורום

 • מתן כותרת, הגדרת השאלה/ נושא להתייחסות

 • סוג הפורום: "כתיבת תשובה נדרשת לצפייה בדיון" (מחייב את הסטודנטים לכתוב את תשובתם לפני שיוכלו לעיין בתשובות חבריהם)

 • שמירת שינויים וחזרה לקורס

 • עכשיו, לוחצים על הפורום מדף הבית של הקורס

 • "הוספת שאלה חדשה": ושם כתבו את שאלת הדיון לסטודנטים: תנו כותרת ("נושא"), כתבו את שאלת הדיון ("הודעה") ו... פרסמו לסטודנטים ("שליחת הודעה לפורום")


זהו!

את תשובות הסטודנטים ואת תגובותיהם תוכלו לראות בלחיצה על הפורום בעמוד הראשי של הקורס.


 

Commentaires


פוסטים אחרונים

bottom of page