top of page

אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות


 

אמש הוכנס לבית המדרש של הישיבה ספר תורה לזכרו של מיסד ומנהל הישיבה משה מושקוביץ (משוקו) זצ"ל. ספר התורה הוא ספר שהובא מרומניה ושופץ ע"י עמותת מנורה – העלאת בתי כנסת מהגולה לישראל שהקים מושקו ועמד בראשה. העמותה הביאה לארץ מאות רבות של ספרי תורה וארונות קודש, ביניהם גם ס"ת שעברו את מאורעות השואה והיו בעצמם בגטאות ובמחנות. את הספרים שניתן להשמיש העמותה משפצת ותורמת לבסיסי צה"ל ובתי כנסת שזקוקים לס"ת, ואת סה"ת שלא ניתן לשפץ ולהכשיר העמותה גונזת בכבוד הראוי.

מושקו זצ"ל. בהכנסת ספר תורה שהובא על ידו מרומניה למושב שדמות דבורה בגליל התחתון.


 

צפו בתיאור אחד המקרים המרגשים שטיפלה בהם העמותה:


 

כשארון הקודש בפאדובה נחנך, הוציאה הקהילה קונטרס קטן בשם: חנוכת הארון המכיל "שירים וזמירות

אשר חיבר הבחור המשכיל נבון וחכם כמהח"ר משה חיים לוצאטו נר"ו לשיר בבית הכנסת קהל קדוש ספרדים בפאדובה ביום הקים הארון הקודש" אותו 'בחור משכיל ונבון' הוא כמובן לא פחות מאשר אחד ממתפללי בית הכנסת: רבי משה חיים לוצאטו – הרמח"ל (1707-1744) שהיה אז בן 21 ועדין לא נשוי. הוא חיבר לכבוד האירוע טקס הבנוי על שבע הקפות שבכל אחת מהם שיר בסגנון של מזמורי תהילים חדשים. אומרים שמזמורים אלו היו חלק קטן ממאה וחמישים מזמורי תהילים חדשים שחיבר הרמח"ל כנגד 150 מזמורי תהילים, ומתנגדיו טענו שהוא עשה זאת כדי שמזמורים אלו יאמרו בימות המשיח במקום מזמורי ספר תהלים. שאר המזמורים לא נמצאו. מהקונטרס הנ"ל נשארו עותקים בודדים בעולם, וכאשר נחנך הארון מחדש לאחר שהועבר ל'היכל שלמה' ב1958. הוציאה הנהלת היכל שלמה הוצאת צילום של הקונטרס הנדיר הנ"ל בגודל המוקטן שיצא במקורו (12.5 / 9 ס"מ) על מנת שיקל על המשתתפים בטקס להחזיקו בידיהם בשעת ההקפות. גם הקונטרס המצולם נדיר מאוד. וכמובן שעותק אחד שלו נמצא בספריתנו (ז / 9.3 / 11 – חדר אמסטרדם) ואתם מוזמנים לבוא לראותו ולמשמשו. העותק שלנו נתרם לישיבה מעיזבונו של פרופ' יהודה אליצור שהשתתף בחנוכת בית הכנסת 'רננים' וקיבל כשאר המשתתפים עותק מהוצאה ייחודית זאת. להרחבה על בית הכנסת רננים וארון הקודש ראו בספרו של בוגר הישיבה וחוקר בתי הכנסת ד"ר אובן גפני - מקדש מעט – בתי כנסת מוכרים ונסתרים בירושלים (נ / 6.3 / 65).


בתמונה: ארון הקודש מפאדובה - במשכנו בבית הכנסת רננים בהיכל שלמה

 

לפניכם תרגום של מכתב מרתק ומרגש שכתב ראש קהל פאדובה, אל רב החובל של האוניה הישראלית 'דורית' שהובילה את הארגזים שבהם חלקי ארון הקודש והבמה המפורקים לארץ ישראל. שימו לב לשמו

המעניין של ראש הקהל...


 

צוות ספרית קמפוס היכל שלמה הכין חדר בריחה וירטואלי העוסק בארון הקודש הנ"ל הנקרא: מסע לארץ ישראל. על כך ועל פעילויות נוספות הקשורות לסודות הספרים ואוצרות הספריות של הישיבה והמכללה לחצו על התמונה מטה

 

ולבסוף שאלה אליכם לאחר שעסקנו בארון הקודש ובבמה של הרמח"ל עם שאר קהילתו בפדואה, שהועלו לארץ ושוכנים כבוד בהיכל שלמה בירושלים. האם ייתכן שקיים היום בעולם גם ספר תורה שבו קרא הרמח"ל? ואם כן היכן הוא ומה מייחד אותו?


שלכם

דודי ארונובסקי

 

留言


פוסטים אחרונים

bottom of page