top of page

ארגון הקורס במרחב המקוון

הלמידה באופן מקוון מקשה על הבנת מקומו של כל שיעור בהקשר הכולל של הקורס (הסליבוס). בנוסף, חומרי למידה שמאורגנים באופן מובנה וברור, מגבירים את המוטיבציה ללמידה ומסייעים ללומד לארגן את הלמידה שלו.

 

הנה כמה טיפים לארגון ההוראה במרחב המקוון:


  • לארגן את אתר הקורס במודל באופן מובנה – להתבונן בקורס מנקודת מבטו של הסטודנט, לארגן את יחידות הלימוד באופן הגיוני ומתפתח ולקשר כל שיעור אל סילבוס הקורס. להוסיף מילות קישור בפתיחת כל יחידה אשר יסבירו את הרצף בין יחידות הקורס.

  • להוסיף הסברים והנחיות אשר יסבירו את מהלך ההוראה ויקשרו בין הפעילויות והמשאבים ביחידה: לדוגמה, אם מוסיפים סרטון או חומר קריאה, אז לכתוב הסבר למטרת הצפייה או הקריאה ולקשר אל הפעילות שתבוא בהמשך היחידה.

  • את החומרים שמעלים בכל יחידה, לארגן לפי סדר הלמידה וללוות אותם בשאלות לסטודנטים אשר מקשרות ליחידה הקודמת/ הבאה. כך לדוגמה, שיעור שבא לאחר הגשת מטלה פתחו בדברי סיכום למטלה שהוגשה.

  • לתת לקבצים שמעלים למודל שמות ברורים ועקביים. למספר את הסרטונים ואף את משכם (לדוגמה : "סרטון מס' 3 התיאוריה של פרויד 5 דקות").

  • כשמסיימים לבנות את יחידת ההוראה לשאול את עצמנו: האם ברורה מטרת היחידה? האם ברור ללומד מה עליו לעשות?

 

מערכת המודל הינה מערכת לארגון הלמידה הבנויה באופן כרונולוגי / מתפתח כך שיחידות ההוראה נוספות אחת לאחר השנייה. ניתן להשתמש בתכונה זו לבניית קורס בעל היגיון מתפתח המביא לידי ביטוי את תכני הסילבוס.

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page