top of page

שיעור רגיל או מטלות למידה? זו השאלה

כשרוצים להעביר שיעור "פנים אל פנים" לשיעור מקוון, נראה הכי הגיוני להקליט את השיעור "הרגיל" ולהעלות את ההקלטה למודל, או להקצות ללומדים משימות ללימוד עצמי על ידי העלאת מאמרים וחומרים לקריאה. אז כיצד ליצור איזון בין הרצאות לבין מטלות ללמידה עצמית?

 
  • להתבונן על הקורס / יחידת ההוראה בכללותם ולתכנן אילו מן הנושאים להעביר באופן סינכרוני כשיעור מוקלט או חי, ואילו מן הנושאים להעביר באמצעות חומרים ללמידה עצמית. כדאי לשלב שני הסוגים לסירוגין: שבוע אחד/ שניים מפגש "רגיל" ושבוע אחד למידה עצמית.

  • חשוב לשמור על רצף בין השיעורים: לשלב מטלות קצרות המסכמות את השיעור המוקלט או להתייחס לעבודת הלומדים בשיעור החי הבא.

  • כדאי להקליט הסברים קצרים ולשלב חומרים לעבודה עצמית בזמן הנותר.

 

שמירה על איזון בין שיעורים חיים לחומרי למידה עצמית, תפחית את העומס על הלומדים (וגם עליכם...) ותאפשר למידה אפקטיבית.

 

Comentarios


פוסטים אחרונים

bottom of page