top of page

האקדמיה ו ChatGPTצ'אט ג'י פי טי (ChatGPT) הושק בסוף נובמבר 2022, וצבר מליוני משתמשים בתקופת שיא. הפרסום נרחב, הרשתות החברתיות מתמלאות בדיונים ודוגמאות.

מה זה בדיוק? הצא'ט הוא מודל שפה גדול אשר משתפר על ידי שיטות של למידה מונחית ולמידת חיזוק.

בשפת בני אדם: כל אחד יכול לכתוב הנחיות מכל סוג שהוא ובכל אורך (באנגלית), והתוכנה מפיקה תוכן – זה יכול להיות חיבור, מאמר, כתבה, הסברים, קוד, שגיאות בקוד, תסריט, מבחן ועוד כיד הדמיון הטובה.

איך זה משפיע על ההוראה והלמידה במכללה? האם כללי המשחק השתנו?

רב הנסתר על הנגלה, איזה שימושים ייעשו בכלי הזה, באיזה אופן אפשר לנצל אותו לטובה, ובאיזה אופן הוא מייתר פעולות שדרשו מאמץ עד היום. ובכל זאת, הצעות לכמה השלכות אפשריות:

1. הצ'אט מאתר מידע, מציג אותו ואת מקורותיו, ומסוגל לבצע ניתוח. יחד עם זאת מאגר המידע מעודכן עד לשנת 2021, וגם זאת בעירבון מוגבל. מה גבולות הבינה המלאכותית? דוגמא: הצגת הגדרות שונות למחלת האסטמה וניתוח ההבדלים בינהם וההשלכות הנובעות מכך.

2. מהימנות / הערכת מידע וחשיבה ביקורתית – מבלי שיתבקש הצ'אט אינו מציג מקורות ביבליוגרפיים, למרות שהכתיבה בסגנון שיכול להיות מאוד פסקני ומשכנע. אין ספק שנדרשת יכולת של הערכת מהימנות המידע, כי יכולות להיות טעויות ושטויות שכתובים בצורה מאוד משכנעת שדורשת הבנה ומומחיות להבחין בכך.

3. איך מנסחים את השאלות? לפעמים נדרשות כמה טיוטות ודיוק בניסוח כדי להגיע לתוצאה הרצויה. לכאורה זה המקום ליצירתיות ולמחשבה האנושית. איזה יכולות אנושיות מתחדדות? לצד כך, עולה השאלה של מה נהיה לא רלבנטי?

4. שימוש מושכל בפלטפורמה – היכרות עם היתרונות והחסרונות, וללמוד איך לעשות טוב ולסור מהרע.

5. מה האתיקה של השימוש בתוצרים שהמחשב הפיק? איך מציינים את זה?

באופן ברור יכול להיווצר שיבוש באופן הערכת הלמידה בקורס. איך מעריכים את הלמידה?

ומחשבה אישית – מה זה אומר על רוחנו האנושית, כשתחומים שעד היום העידו על טביעת החותם הייחודית של האישיות של כל אחד יכולים בחלקם להתבצע במאמץ אפסי על ידי מכונה?

 

להרחבה:

חשיבה ביקורת על טכנולוגיה חדשה

סקירה קצרה, דוגמאות וקישורים

מה נגיד בנק ישראל עשה עם הצ'אט?

דעה

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page