top of page

הסוואה בטבע -צפרדעים שקופות


מה בין צפרדעים, תאי דם אדומים, הסוואה וקרישיות?

צפרדעים שקופות, Glass Frogs, החיות באזורים טרופיים אמריקאיים, הם דו-חיים ליליים. השקיפות היא תופעה ייחודית בעולם הטבע. היא אינה אפשרית אצל רוב בעלי החוליות עקב נוכחותם של תאי דם אדומים בזרם הדם. ההמוגלובין בתאי הדם האדומים קולט את האור הכחול והירוק, ולכן, גם אם הרקמות עצמן שקופות, לא ניתן לראות דרך העור והשרירים בעקבות נוכחות ההמוגלובין. אצל צפרדעים שקופות, בטנם שקופה, וניתן לראות דרכה את העצמות והאיברים הפנימיים כדוגמת הלב, הכבד ואיברי מערכת העיכול. השקיפות משתנה בין היום והלילה, ומאפשרת הסוואה בשעות היום כשהצפרדעים ישנות.


מחקר שבחן את הפיזיולוגיה של הצפרדעים השקופות Hyalinobatrachium fleischmanni ופורסם

ב- Science, הראה כי הצפרדעים משתמשות באסטרטגיה מעניינת כדי להתגבר על חוסר השקיפות של תאי הדם האדומים, המאפשרת ההסוואה שלהם במהלך היום.

החוקרים הראו, בעזרת מיקרוסקופיה מתקדמת, כי במהלך היום, כאשר הצפרדע ישנה, מרבית תאי הדם האדומים נאגרים בכבד, אינם יוצרים קרישים, וכמותם בזרם הדם יורדת בשיעור של 80 עד 90%. במצב זה רק 3.4% מכלל ההמוגלובין קשור לחמצן, הפעילות המטבולית של הצפרדע נמוכה, והצפרדע מסווה את עצמה באופן יעיל. מצב זה הוא הפיך והתאים האדומים חוזרים לזרם הדם כאשר הצפרדע מתעוררת בלילה. ממחקר זה ניתן יהיה ללמוד על הגורמים הביוכימיים המונעים את היווצרותם של קרישי דם.


Taboada, Carlos, et al. "Glassfrogs conceal blood in their liver to maintain transparency." Science 378.6626 (2022): 1315-1320.‏

סרטון בנושא : גלימת ההיעלמות של צפרדעי הזכוכית - מכון דוידסון

 

שאלה נוספת לדיון - הועלתה בקבוצת "הרצוג - מדברים מדע"

  • האם קיימות לדעתכם אסטרטגיות חלופיות ליצירת שקיפות בגופם של יצורים חיים?

  • האם השקיפות של הצפרדעים יכולה לשמש למחקרים נוספים? אלו מחקרים למשל?

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page