top of page

השבת צפרדעים לטבע- תנאי גידול מיטביים 

בחינת תנאי גידול מיטביים לטובת השבת צפרדעים לטבע

הצפרדע Lithobates chiricahuensis היא צפרדע אנדמית לאזורים מסוימים בארה"ב, המתרבה בבריכות קטנות ובנחלים. עקב התלות במים, יש לגורמים כגון זיהום מים, פולשים מימיים ובצורת השפעה מזיקה על אוכלוסיית הבר של הצפרדעים. בשנת 2002, מחלקת שירות הדגים וחיות הבר של ארה"ב הכריזה כי מין זה נמצא בסכנת הכחדה, ופרסמה המלצה להגן עליו ולגדלו בשבי. למרות הצלחה מסוימת של תכניות שיושמו בהשבה של המין לטבע, הרבייה הטבעית של Lithobates chiricahuensis לא היתה סדירה, ומספר הצאצאים היה נמוך בהרבה מהצפוי.


במאמר שפורסם לאחרונה ב-Conservation Science and Practice נקטו החוקרים בגישה ייחודית. מטרת החוקרים הייתה לבדוק מהם תנאי המחיה בשבי המשפיעים לטובה על איכות וכמות הזרע של הצפרדעים וזאת כדי להשיבם לטבע במספרים גדולים. החוקרים גידלו את הצפרדעים הזכרים בשלוש סביבות שונות: זכרים שגדלו בבית גידול מלאכותי מקורה למשך שנה והיו בטיפול אנושי בכלובים קטנים בסביבה בה הטמפרטורה והאור היו מבוקרים; זכרים שגודלו בשבי למחצה- אף שהיו בטיפול אנושי, שכנו במתחמים חיצונים גדולים בהם היתה בקרה מינימלית על הטמפרטורה והאור; וקבוצה שלישית היתה זכרים בוגרים מינית שנתפסו בטבע. בהמשך, הזכרים בשלושת קבוצות הניסוי, נאספו וטופלו בהורמונים המסייעים ליצירת טסטוסטרון ותאי זרע hCG -human chorionic gonadotropin ו- GnRH -gonadotropin releasing hormone. השוואה שנעשתה לפני הזרקת ההורמונים ואחריהם הראתה כי התנועתיות של תאי זרע לא הושפעה ממקום ותנאי הגידול אך כמות תאי הזרע כן הושפעה מהם. בתנאי שבי מייצרים הצפרדעים את הכמות הקטנה ביותר של תאי זרע ואילו בתנאי שבי למחצה ובתנאים טבעיים כמות תאי הזרע גדולה יותר.


השבוע, ב-3 במרץ מציינים את היום הבינלאומי לשמירת החי בבר (World Wildlife Day) כדי לחשוף את הציבור למגוון החי והצומח שעל פני כדור הארץ ולהעלות את המודעות לצורך בשמירה על המגוון.

 

היכנסו לקבוצה הוואטסאפ

 
Comentários


פוסטים אחרונים

bottom of page