top of page

יום האיידס הבינלאומיהאם וריאציה גנטית יכולה להיות גם טובה וגם רעה?


אחד מגורמי הסיכון הגנטיים העיקריים לחלות במחלת קורונה חריפה, נגרם עקב שינוי ברצף בסיסים בכרומוזום 3, באזור המקודד לצבר קולטנים. בצבר זה נמצא הגן CC R5 שכאשר מתרחשת בו מוטציית החסרה של 32 בסיסים, הנושאים אותה מוגנים מפני הידבקות באיידס. נגיף ה- HIV נקשר למספר קולטנים הנמצאים על גבי תאי T מסוג CD4, ביניהם CCR5, ומדביק את התאים באיידס. חוקרים בדקו את הסיכון של כ-700 אלף איש שנתוניהם מופיעים במאגרי מידע להידבק באיידס, ומצאו כי לאנשים שבכרומוזום 3 שלהם יש שינוי ברצף הגנטי הגורם בין השאר למוטציה בCCR5, יש

סיכון נמוך להידבק באיידס, אך בד בבד יש להם סיכון גבוה לחלות בקורונה.

ניתן אם כן להסיק כי יש מקרים בהם אותה מוטציה עשויה להיות חיובית עבור סיכויי הישרדות ממחלה אחת ושלילית עבור סיכויי הישרדות ממחלה אחרת.


הסבר לתמונה: נגיף HIV (בתכלת, במרכז התמונה) תוקף תא (באפור, משמאל) כפי שנצפה מבעד למיקרוסקופ אלקטרונים סורק. הבליטות בצבע תכלת הם חלבוני המעטפת של הנגיף.


למאמר המלא: לחץ כאן

 

השבוע, ב 1.12, יצויין יום האיידס הבינלאומי המוקדש להעלאת מודעות העולם למגפת האיידס הנגרמת על ידי התפשטות נגיף ה-HIV. על פי ארגון הבריאות העולמי, המחלה ממשיכה להוות בעיה עולמית, לאחר שגבתה את חייהם של כ- 40.1 מיליון בני אדם. בשנת 2021, כ- 650,000 איש מתו מסיבות הקשורות ל-HIV וכ-1.5 מיליון נדבקו במחלה.

 

שאלות לדיון - הועלתה בקבוצת "הרצוג - מדברים מדע"

האם התפרצות המגפות איידס וקורונה חריפה השפיעו על תפוצת השינוי הגנטי בכרומוזום 3 וכיצד?

כיצד ייתכן שמוטציה מסוימת נפוצה באוכלוסייה, למרות שהיא פוגעת בתפקוד של גן מסויים או בביטוי שלו?

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page