top of page

יום הפאי - 14.3 

יום הפאי

פיי הוא הקבוע המספרי המוכר ביותר בעולם המתמטיקה והמדעים. זהו היחס בין היקף המעגל לקוטרו ומופיע גם בחישובים של שטח המעגל, ושטח פנים ונפחים של צורות הגליל, כדור, וגופים רבים.

אם נרשום פאי במחשבון ונלחץ על = נקבל את המספר 3.141592654 שזהו המספר שיש לו מקום במסך ולא ערכו המדויק.

יום הפאי נקבע ל-14 במרץ (היום), הוא יום המוקדש לפאי. תאריך זה נקבע כי הקירוב של פיי למספר של שלוש ספרות הוא 3.14 כמו שכותבים את התאריך 14 במרץ בארה"ב, שם נהוג לרשום את החודש לפני היום.

בשנת 2009 הפך יום פאי לחג רשמי בלוח השנה האמריקאי. ישנם שמקפידים להתחיל את החגיגות בשעה 1:59 בצהרים, כדי לקבל את המספר פאי בדיוק של 5 ספרות אחרי הנקודה. מציינים את היום בתחרויות אומנות ובתחרויות של זכירת מספר ספרות הגדול ביותר אחרי הנקודה העשרונית וכן באכילה של עוגות פאי!

ארכימדס היווני היה הראשון לחשב באופן אלגוריתמי את פאי. הוא חסם את המעגל במצולע רב צלעות וחסם מצולע עם מספר זהה של צלעות בתוך המעגל. הוא חישב את ההפרש שבין השטחים כשטח המעגל.

המספר פיי הוא אי רציונלי וטרנצנדנטלי:

אי רציונאלי מאחר ולא ניתן להביע אותו כיחס של שני מספרים שלמים, וטרנצנדטלי כלומר שלא יכול להיות פתרון למשוואה עם מקדמים רציונליים. ולכן אי אפשר "לרבע את המעגל". כלומר אי אפשר לבנות ריבוע ששטחו בדיוק כשטח המעגל.

יש לפאי אינסוף ספרות לאחר הנקודה ולא ידועה שום חוקיות בקביעת ספרות אלו. מתמטיקאים הצליחו לחשב כ-50 מיליארד ספרות אחרי הנקודה העשרונית, למרות שלכל יישום פרקטי צריכים רק עשרה.


בישראל מציינים ביום זה את יום המדע, ומזכירים שזה גם יום הולדתו של הפיזיקאי היהודי אלברט איינשטיין.


ד"ר אליענה טייטלבוים

 

המספר שמשגע את העולם - ד"ר יוסי אלדן. 16.3.2016. מדע במבט על.

 

היכנסו לקבוצה הוואטסאפ

 Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page