top of page

מבוכים ודרקונים
אריאל לוין

הפרטת הלמידה

ד"ר עדן הכהן

החוג לספרות

 


אם הבנתם את מילות הקסם – הכול בסדר. עברו לפסקה הבאה והדרקון כבר יחפש ארוחת ערב אחרת. אם לא הבנתם ואינכם מתכוונים להתאמץ – גם כן הכול בסדר. הדרקון אינו טורף אנשים נטולי סקרנות. בשר יבש דל שומן. אבל אם הסתקרנתם ולא לגמרי הבנתם, אתם בדיוק במקום הנכון.

מדובר כאן בטקסט פייטני ארץ-ישראלי מהאלף הראשון למניינם. שם היוצר הוא רבי אלעזר בירבי קליר, הנחשב לגדול פייטני ארץ ישראל, וזהו קטע מפיוט לראש השנה. אנו עוסקים בו בקורס 'הפיוט הארץ ישראלי הקדום', קורס מתקדם בחוג לספרות הנלמד אחרי קורס המבוא 'מבוא לשירה העברית בימי הביניים'. הקורס מציג אתגר מורכב לחלק ניכר מהלומדים. מדובר במקורות של שירה למדנית הכתובה בשפה פייטנית קשה והכוללת רמזי רמזים למדרשי חז"ל.

 

מה החידוש?

בימי קדם, בטרם פרוץ הקורונה, נהגתי לבאר לתלמידים ולתלמידות את תוכן הפיוטים מילה אחר מילה תוך הסתייעות בדפי מקורות. כשעברנו ללמידה מרחוק היה ברור שעלינו לנקוט בדרך אחרת. הוראת טקסט חידתי שיש לפצח את רמזיו בשלבים היא אתגר מתיש כשהלומד מרוחק וקשה לך לעמוד על הנקודה המדויקת שבה הוא מתקשה או מאבד ריכוז.


 

מה עשיתי? הפרטתי את הלמידה

עברנו ללמידה בחדרים. הטקסט פורק לגורמים משניים והתלמידים התקדמו צעד אחר צעד באמצעות שאלות מנחות, ביאורי מושגים ומונחים ומקורות מלווים. בתום הלמידה (20-15 דקות) התלמידים חזרו למליאה וכל קבוצה הציגה את עבודתה. המורה הזקן סיכם וגיבש את התובנות.

 

ומה קרה לי?

כשחזרנו בעזרתו יתברך לקמפוס, היה ברור שלא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור. שטח משוחרר לא יוחזר. אבל גם עבודת נמלים בחדרים כבר אינה מתאימה. מה עשינו? הטקסט הנידון באמת חידתי להחריד, וגם המפרשים נחלקו ביניהם בביאורו. דניאל גולדשמידט ז"ל ופרופ' שולמית אליצור תיבל"א ביארוהו כל אחד ואחת בדרכו. צילמתי את ביאוריהם השונים והנחתים לפני התלמידים. כל קבוצה עבדה בנפרד, והציגה את ביאור המחרוזת השירית לפני הקבוצה האחרת. התלמידים נהנו לראות שהקושי היה גם נחלת גדולי החוקרים.

אז מה המחרוזת השירית מספרת לנו? היא בסך הכול אומרת (לפי שולמית אליצור) שיסודות הארץ ומעמקי הים נקבעו בזכותה של רחל אימנו ('פנת ראש יסוד שלישיה') שישראל שעונים עליה בתפילתם.

אם הבנתם – ניצלתם משיני הדרקון. לא הבנתם – אומנם אתם בדרך אל הקלחת הרותחת, אבל זכיתם בתהילת עולם.

 

סיכום

  • איפיון החומר: מאתגר.

  • איפיון הלמידה: הדרגתית תוך פיתוח מיומנויות של מוכוונות עצמית בלמידה.

  • איפיון ההוראה: מעוררת סקרנות, מעודדת את הלומד לקחת אחריות על הלמידה, מסכמת את הלימוד.

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page