top of page

ממשוב למשוב נעמיק לחשוב


פרסום משובי הלומדים הוא הזדמנות לקחת נשימה, ולהתבונן על ההוראה שלנו. כדאי לשאול את עצמנו מה עבד לנו? ומה דורש התייחסות? מה חשבו הסטודנטים? והאם זה התאים למה שאנחנו חשבנו?

 

נקודות למחשבה בעת התבוננות על ממצאי המשוב

משוב לומדים הוא מרכיב אחד מבין מכלול של מרכיבי הערכת ההוראה והלמידה כגון התבוננות עצמית על תהליכי הוראה שלנו, משוב מילולי שאנו מקבלים מהלומדים בשיעורים, תוצרי הערכה מעצבת לאורך הקורס ועוד. חשוב להתבונן על המשוב כחלק ממרכיבים אלה ולתת לו מקום לצד האחרים.
 • מהימנות המשוב - חשוב לשים לב למספר המשיבים. ככל שהמספר גדול יותר מהימנות המשוב גדולה יותר.

 • הערות מילוליות - יכולות להעביר לנו מחשבות ותחושות של סטודנט בודד. חשוב להתייחס להערות אלה ולשאול האם הן מבטאות תובנה כללית או פרטנית ולתת מענה בהתאם.

 

לאחר עיון במשוב מומלץ לחשוב על השאלות הבאות:

 • האם המשוב תאם את תחושותיי? אם לא, מה יכולות להיות הסיבות לכך?

 • איזו הערה כתובה שימחה אותי ומדוע?

 • מה הייתי רוצה לשמר לקורס זה ולקורסים נוספים?

 • במה הייתי רוצה להשתפר ולשפר?

 • האם לאור הערות הסטודנטים נכון לשנות במשהו את ההוראה? להוסיף מטלות ביניים? להפחית את מינונן?

 

ומה למשל אפשר לעשות עם התובנות שגיבשנו?

 • לעדכן את הסילבוס ולתקף נושאים שנחוו כקשים או קלים מדי

 • למקד את מטרות הקורסים בהתאם לנושאים נקודתיים שהועלו במשוב

 • לשוחח עם מרצה-עמית ולחשוב יחדיו על נושאים לשימור ושיפור

 • לגוון שיטות הוראה, למידה והערכה

 

כיצד נוכל לסייע?

נשמח לחשוב יחד על כיוונים פדגוגיים שיתאימו לכם וללומדים.

כתבו לנו! pedagogy@herzog.ac.il


צוות מערך הוראה, למידה והערכה


Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page