top of page

חדר בריחה לסיכום הקורס
אריאל לוין

חדר בריחה לסיכום הקורס

אריאל לוין

קורס: דרכי מחקר איכותניות לתואר שני

 
איך יוצרים סיכום קורס בלתי נשכח?

בפתח דבריי אני רוצה להרגיע – לא מדובר בסגירת סטודנטים בחדר ללא יכולת לצאת ללא מציאת המפתח, כמקובל בחדרי בריחה, אבל כן מדובר ב"פתיחת הראש" לדרך שונה מהמקובל לסיכום קורס ולחזרה על חומרי הלמידה.


האתגר

בקורס קיימים שלושה תוצרי הלמידה: הכרת מאפייני המחקר האיכותני כמובחנים מהמחקר הכמותי, ידע באיסוף נתונים בעזרת שימוש במגוון כלים איכותניים ויכולת ביצוע ניתוח תוכן של הנתונים שנאספו. שני התוצרים האחרונים באים לידי ביטוי בשתי מטלות אותן הסטודנטים נדרשים לעשות במהלך הקורס: ביצוע ריאיון סביב נושא מוגדר וניתוח תוכן של ראיונות שאר הסטודנטים. רציתי לסכם את הקורס באופן מעניין ולכן החלטתי שאת התוצר הראשון אבדוק באמצעות חדר הבריחה.


 

מה עשיתי?

בחרתי בפלטפורמה של Google Forms הנוחה מאוד לשימוש. אומנם הייעוד המרכזי של פלטפורמה זו הוא יצירת טופסי סקרים ומבחנים, אבל בהחלט ניתן ל"העמיס" עליה גם הפניות, קישורים ותמונות ועליהם לשאול את השאלות. לצורך כך יש ראשית להכיר את דרכי יצירת הטופס ב- Google Forms.

השלב הבא, החשוב מכל, הוא להתאים בין תוצרי הלמידה לבין חדר הבריחה. במילים אחרות, לחפש משימות שדרכן הסטודנטים יוכלו לממש את תוצרי הלמידה. ניתן לקבל השראה ורעיונות למשימות ולפעילויות בחדרי בריחה ברמה גבוהה ברחבי הרשת.

נדגים את הנקודה החשובה הזו. תוצר הלמידה הראשון הוא הכרת מאפייני המחקר האיכותני כמובחנים מהמחקר הכמותי. באחת המשימות הופיעה טבלה שבה 4 טורים בצבעים שונים ובהם היגדים. קריאת ההיגדים מביאה להבנה שהם קשורים למאפייני מחקר איכותני ומחקר כמותי. מתחת לכל טור יש קו קטן לכתיבה. הסטודנטים צריכים לחפש את ההיגד יוצא הדופן בכל טור (זוכרים? הצבעים מעידים על הבדל בין הטורים ולא בין השורות) ולכתוב את מס' ההיגד במקום מתאים מתחת הטבלה. פתרון משימת החדר הוא מספר בן 4 ספרות המהווה "מפתח" לפתיחת החדר הבא.כמקובל בחדרי בריחה ישנו סיפור מסגרת המאגד את כל הפעילויות. המסגרת שלנו נסבה על חוקר המחפש שם הולם לספרו החדש העוסק בדרכים לביצוע מחקרים איכותניים. הצלחה במשימת כל "חדר" העניקה לסטודנטים חלק משם הספר ואפשרות להיכנס ל"חדר" הבא, וכך עליהם היה להשיג את שם הספר. המשימות היו מגוונות וכללו מציאת היגדים ותמונות יוצאי דופן, התאמת חלקי ברקוד היוצרים תמונה שלמה ועוד.

במהלך הפעילות מצגות הקורס היו פתוחות והסטודנטים נעזרו בהן, כך שהם "הרוויחו" גם חזרה על חומרי הקורס.

 

איך זה עבד?

הפעילות התבצעה במפגש האחרון של הסמסטר שהתקיים בזום. הסטודנטים התחלקו לחדרים, קיבלו את הקישור לחדר הבריחה ויצאו לדרך. לי כמרצה זה היה השיעור הקשה ביותר, שכן לאורך שעה שלמה עברתי בין חדרי הזום, עניתי לשאלות, הדרכתי ונתתי רמזים. אבל זה היה שווה – התלהבות הסטודנטים, שיתוף הפעולה ביניהם ועיבוד מחודש של חומרי הקורס. אלמנט התחרות והמוטיבציה הקיים בכל מִשחוּק (Gamification) קיים כמובן גם בפעילות זו ותרומתו הייתה משמעותית. בכינוס במליאה שעשינו בתום שעת הפעילות המחמאות היו רבות.

לדברי הסטודנטים זה היה רעיון מקורי, מהנה ומלמד לחזרה על החומרים העיוניים והפחות יישומיים של הקורס. מה מרצה יכול עוד לבקש?

 

סיכום

  • איפיון החומר: כמות גדולה של חומר לסיכום למידה.

  • איפיון הלמידה: שינון ידע, יישום ּהבניית ידע.

  • איפיון ההוראה: חיבור הערכה מסכמת המורכבת ממספר רכיבים, מעוררת סקרנות ורותמת ללמידה.

 
Comentarios


פוסטים אחרונים

bottom of page