top of page

פטריות "מסתתרות" בגידולים סרטניים 

הידעתם שבתוך גידולים סרטניים "מסתתרות" פטריות?

במסגרת מחקר שהוביל פרופ' רביד שטראוסמן

במכון ויצמן למדע, עולה כי אוכלוסיות מסוימות של פטריות מאפיינות סוגי סרטן שונים. במסגרת המחקר מיפו החוקרים נוכחות פטרייתית ביותר

מ-17,000 דגימות של גידולים או בדיקות דם

שנלקחו מחולים עם 35 סוגי סרטן שונים. בכל

סוגי הסרטן שנבדקו, כולל סרטן הריאות, ניתן

היה לאתר פטריות שרובן "הסתתרו" בתוך תאי

הסרטן עצמם או בתאי המערכת החיסונית

שנמצאים בגידולים. כמו כן, נמצאות שכיחות

יותר בגידולי ריאות של מעשנים בהשוואה ללא

מעשנים. במסגרת המחקר נבדקה גם היתכנות של בדיקות דם לגילוי מוקדם של סרטן על בסיס

נוכחות DNA פטרייתי בדם.


חודש נובמבר הוא חודש המודעות לסרטן הריאות, מחלה הנחשבת כגורם התמותה הראשון מבין כל מחלות הסרטן.


למאמר המלא: לחץ כאן

מקור התמונה: לחץ כאן


 

שאלות לדיון:

1. מהיכן יכולות פטריות להגיע לגידולים סרטניים?

2. אילו השלכות צפויות לממצאי המחקר על טיפול בסרטן?

3. ידיעה זו מצטרפת לידיעה נוספת שבה נמצאו אוכלוסיות של חיידקים בגידולים סרטניים. נסו לחשוב אילו יחסי גומלין עשויים להתקיים בגידול?


שאלה נוספת לדיון - הועלתה בקבוצת "הרצוג - מדברים מדע"

מה לדעתך החשיבות הפדגוגית של חשיפת תלמידים למחקרים מסוג זה?

נשמח לשמוע את דעותיכם.

 


Kommentare


פוסטים אחרונים

bottom of page