top of page

האם הסיור הווירטואלי יחליף את הסיור בשטח?הסגרים והריחוק החברתי מנעו עריכת סיורים בשטח. במקרים רבים הפתרון שנמצא לכך הוא סיור וירטואלי / תלת מימדי באתרים השונים בליווי הסברים מוקלטים ומותאמים אישית. הדבר מזמן את הדיון בשאלה האם תם זמנו של הסיור בשטח אשר יוחלף בסיור מהכורסה בסלון הביתי?

 

ד"ר דורון שר אבי, ראש החוג ללימוד ארץ ישראל משיב: לימודי ארץ ישראל מבוססים על סיורים בשטח המביאים את "ריח השדה" אל הלימוד ולכן אין להם כל תחליף, גם לא באמצעות סיור ווירטואלי. אולם, ניתן "להכניס את השטח לכיתה" על ידי שימוש במגוון כלים ומאגרי מידע מתוקשבים שלהם מספר יתרונות:

  • למידת שטח ללא תלות במזג אוויר או תנאי ראות

  • ניתן לדלג בין מספר מרחבים מרוחקים בזמן קצר

  • ניתן לערוך תצפית ממעוף הציפור וללמוד מבנה פיזי של תא שטח גדול ורחב

 

דוגמה לזיהוי גיאוגרפי של אתרים מקראיים באמצעות שימוש במפות-גוגל


בחוג ללימודי ארץ ישראל, משלבים בין סיורים בשטח לבין לימוד בכיתה תוך שימוש בכלים מתוקשבים כמו מפות גוגל, אתרים מקצועיים ומאגרי מידע שונים. בכך, הסטודנטים נדרשים ליישם בשיעור מיומנויות שונות:

  • מיומנויות של תחום הדעת: ניתוח תאי שטח, זיהוי אתרי מפתח בתקופות השונות ועוד.

  • אוריינות מדיה: התמצאות במרחב המקוון.

  • אוריינות מידע: הכרת מקורות ויכולת גישה אליהם, איתור ידע, ניהול ידע, הערכת מקורות, הסקת מסקנות, יצירת ידע חדש והפצתו ועוד.

 

סיכום

במענה לשאלת הפתיחה, ד"ר דורון שר אבי סבור כי הסיור הווירטואלי לא יחליף את הסיור בשטח. אולם, שימוש מושכל בכלים מתוקשבים ומאגרי מידע, יכול להוסיף נדבך חשוב להוראה וללמידה ולסייע בפיתוח מיומנויות מתקדמות בקרב הלומדים.

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page