top of page

הערכת תהליך הלמידה

כדי לוודא שהלומדים הבינו את הנלמד וגם עומדים בלוח הזמנים של המטלות שניתנו להם, כדאי לשלב מבדקונים קטנים לאורך הלמידה (נוסף להערכה המסכמת).

 

מה ואיך?

  • מבדקונים קטנים וקצרים : בסיום קריאה מאמר / צפייה בסרטון / השתתפות בשיעור מוקלט על ידי שאלון גוגל או בוחן במודל. תוכלו לעבור על השאלונים ולהתייחס בשיעור הבא לדברים שעלו או לצרף הבהרות או הסברים נוספים על פי צורך.

  • פורום לדיון מקוון: העלאת שאלה לדיון ובקשה מכל לומד להגיב לפי קריטריונים שתקבעו (למשל תשובה אחת לשאלה ותגובה אחת לתשובה של מישהו אחר). אתם תעלו את הנקודות החשובות מתוך הדיון בשיעור הבא. (להסבר על פתיחת פוסט במודל)

  • אפשר לקבוע שמרכיב אחוזי מציון הקורס הסופי יורכב מהשתתפות במבדקונים. (לדוגמה: 10% מציון הקורס יינתן על בסיס השתתפות ב 80% מהמבדקונים/ שאלונים בקורס). ניתן להגדיר שאלו מבדקונים אשר בהם מוערכת ההשתתפות עצמה ולא נבדקת נכונות התשובות ("הגיש/ לא הגיש")

 

לסיכום

כשהלומדים יבינו שהמבדקונים והשאלות שלהם מקבלים התייחסות ( או חלק מהציון...), המוטיבציה שלהם להשתתפות תגדל וכך גם יעילות השימוש במבדקונים.

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page