top of page

זה לא כל כך נעים לראות בית ספר סגור : על סיורים פדגוגיים יצירתיים


הסיורים הפדגוגיים הם חלק חשוב ומרכזי בתהליך ההכשרה המעשית וההכנה להוראה. בימים של בתי ספר סגורים, צוות ההכשרה והמד"פים התמודדו עם השאלה: כיצד לגבש תחליף ראוי לסיור הפדגוגי?

 

ד"ר צחי לב-רן, ראש מערך אקדמיה-שדה, וד"ר תמי קמינסקי, מרכזת הכשרה מעשית בקמפוס הנשים, גיבשו פתרון יצירתי: "הבנו שאם אי אפשר להביא את הסטודנטים אל בתי הספר במסגרת הסיורים, אז נביא את בתי הספר אל הסטודנטים. במהלך הסמסטר, קיימנו סדרה של מפגשי ערב מקוונים שהתקיימו מדי שבועיים, בהם הסטודנטים למדו על שימוש בכלים טכנו-פדגוגיים בכיתה (לוח שיתופי /"פדלט", שילוב סרטונים בשיעור, מפות חשיבה, בחנים מקוונים, דפי עבודה מקוונים ועוד). בנוסף הם נפגשו לשיח פתוח עם אישיות חינוכית מעוררת השראה ובין היתר פגשו את הרב פרופ' יהודה ברנדס, הרב ד"ר אברהם ליפשיץ, הרב ד"ר ישי חי רוזנברג, שרית סמואל, איציק ינאי, ועוד ".

 

את הסיור הפדגוגי המסכם בחרנו להקדיש לנושא "נגיעות לנשמה - מתחברים לחינוך באהבה". המטרה היתה לקיים מפגשים מלמדים, בקבוצות קטנות אשר יביאו לידי ביטוי מגוון נושאים מעולם החינוך וההוראה. לשם בניית המפגשים, קיימנו מפגש מד"פים מקדים ובו ד"ר דורון שר-אבי, ראש החוג ללימודי ארץ ישראל, דן עימם על "הפדגוגיה של הסיור המקוון" והקנה להם כלים לארגון סיור ומפגש במרחב המקוון כתחליף לסיור בשטח: בחירת נושא, בחינת היתרונות והחסרונות של סיור מקוון, אופן הצגת הנושאים הנבחרים ומיקודם ועוד.

 

לאור הכלים שלמדו, גיבשו המד"פים סדנאות בנושאים מעולם החינוך וההוראה הקרובים לליבם : אירוח אישי חינוך או תלמידים מבתי ספר ומסגרות חינוכיות מגוונות, ובכך ניתן היה להביא את הנעשה בבתי הספר אל הסטודנטים. כל סטודנט בחר בשתי סדנאות שהתקיימו בשני סבבים, מתוך מגוון הסדנאות הבאות:

 

במהלך היום נפגשו המשתתפים במליאה והשתתפו במפגש מרתק ומרגש מפיו של האלוף במיל' דורון אלמוג, יו"ר "עדי נגב-נחלת ערן", בנושא: "מצויינות חברתית- מבחן החלשים כמבחן החברה כולה". את היום כולו חתם מופע של להקת "שלווה".

מתוך המופע של להקת "שלווה" אשר חתם את הסיור הפדגוגי המקוון

 

ד"ר צחי לב-רן וד"ר תמי קמינסקי מסכמים: "למדנו לנצל את היתרון של המרחב המקוון כתחליף למפגש בשטח. בנוסף, הסטודנטים קיבלו כלים פרקטיים ורלוונטיים לעולם החינוך וההוראה. מתן אפשרות הבחירה, הן למד"פים והן לסטודנטים, לעסוק בנושאים הקרובים לעולמם האישי, והמפגשים המרתקים עם אישים פורצי דרך מעולם החינוך, איפשרו שיח פתוח וקרוב בין כל המשתתפים והיוו השראה וצידה לדרך עבור פרחי ההוראה ".

 

Kommentare


פוסטים אחרונים

bottom of page