top of page

פיתוח הלומד העצמאי : יומן למידה רפלקטיבי


הלמידה מרחוק העצימה את הצורך בשימוש במיומנויות למידה עצמאית. הדבר נוסף לצורך במיומנות זו בתקופה בה אנו חיים, שבה הידע מתחדש כל הזמן ובמהירות רבה ולכן הלמידה מתרחשת כל החיים (Long Life Learning). מיומנות למידה עצמאית, תאפשר ללומדים לרכוש ידע ומיומנויות חדשות במהירות ובאופן שוטף.

 

כיצד להתניע את תהליך פיתוח מיומנות הלומד העצמאי בקרב הלומדים? הצבת היסודות של הלמידה העצמאית יכולה להיעשות על ידי:

  • יצירת שיח גלוי על למידה עצמאית : על מנת להביא אל המודעות את חשיבות הענין

  • תיאום ציפיות עם הלומדים: דיון עם הלומדים ועידודם להציג לעצמם את הציפיות שלהם מעצמם ומהלמידה לצד הצגת ציפיות המרצה ודרישות הקורס.

  • פיתוח "אינטרס עצמי" של הלומדים: יצירת ההבנה בקרב הלומדים שמיומנויות למידה עצמאית יסייעו להם ויקדמו אותם לאורך חייהם.

 

ד"ר שירה רוזנברג, ראש החוג לחינוך מיוחד בתואר הראשון, החליטה להניח את יסודות הלמידה העצמאית בקרב הלומדים שלה, על ידי פיתוח מודעות לאסטרטגיות הלמידה בהן הלומדים משתמשים בלמידה א-סינכרונית. לצורך כך היא יצרה עבור הלומדים "יומן למידה רפלקטיבי" אשר נוסף לפיתוח מודעות בקרב הלומדים, הוא גם נועד לסייע להם לאתר את האסטרטגיות המסייעות להם בלמידה, ולהכיר את משאבי הלמידה אשר עומדים לרשותם. היומן מאפשר לתעד ולעקוב אחר תהליך ההתפתחות של הלומד. לאחר כל שיעור, הלומדים מתבקשים למלא ביומן משוב אישי, ולאחר כחמישה שבועות תיערך התבוננות על תובנות הלומדים ושירה תכוון אותם להסיק מסקנות יישומיות על הלמידה שלהם.ד"ר שירה רוזנברג: "אני ממליצה להשתמש ביומן למידה רפלקטיבי רק לאחר הנחת היסודות ללמידה עצמאית וביסוס תהליכים רפלקטיביים מקדמי למידה. בנוסף, כדאי לבחור בשיטה זו בקורסים בהם מספר המשתתפים מאפשר שיח אישי וכן כשקיים אקלים כיתתי המקדם למידה פתוחה ומשתפת. מעיון בדיווחי הלומדים עד כה, אני נפעמת ממגוון אסטרטגיות הלמידה שהסטודנטים מצביעים עליהם. הדבר מאפשר לי כמרצה להכיר את הלומדים ולמקד את שיטות ההוראה שלי לצרכים של הלומדים."

 

לסיכום

פיתוח מיומנות לומד עצמאי מחייב ליווי והובלה של מורה אשר צריך להביא אל קדמת הכיתה את הלמידה העצמאית, להציב את היסודות ללמידה זו ולכוון את הלומדים בתהליכי הלמידה העצמאית, עד שהם מיישמים אסטרטגיות של למידה עצמאית באופן שוטף.

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page