top of page

שאלות דריכה לפתיחת השיעור

פתיחה מעניינת של השיעור מאפשרת לנו לטבוע את החותם הייחודי שלנו על השיעור. אם נצליח ליצור "מלכודת דבש" באמצעות שאלה מסקרנת או אתגר מחשבתי, נוכל לגרות את התלמידים להתחיל את הלימוד ונסקרן אותם להקשיב, לחקור וללמוד.

 

איך ליצור פתיחה מאתגרת ומסקרנת?

  • ניסוח שאלת פתיחה, מסקרנת ופוריה (שאין לה תשובה "נכונה" או "לא נכונה" ומאפשרת מגוון דעות) המציגה את מהות הלימוד ומכוונת להשגת מטרת השיעור. זוהי "שאלת דריכה", אשר באמצעות הסקרנות שנוצרת מתוך חיפוש מענה לשאלה, דורכת את הלומדים לצאת אל הלמידה כמו דריכת חץ מתוך הקשת. חשוב לאפשר השמעה של מספר דעות מייצגות ולא להכריע בסוגיה הנדונה. מתוך הסקרנות שתיווצר ביחס לשאלת הדיון, נוכל "לצלול" לתוך הלימוד ולחפש את המענה לשאלה בתוך הנושא הנלמד.

  • בדיקת עמדות הלומדים ביחס לשאלה העולה מתוך הלימוד ויצירת סקר המשקף את התפלגות הדעות בכיתה. לדוגמה, בשיעור העוסק בשימוש ברשתות חברתיות, נציג שאלת סקר: בכמה רשתות חברתיות אתה מפרסם או קורא תכנים? נציג אפשרויות שונות והתבוננות בהתפלגות התשובות תהווה בסיס לפתיחת השיעור.

  • איסוף אסוציאציות על הנושא הנלמד על ידי יצירת "שמש אסוציאציות" או ענן מילים: כל לומד מתבקש להציג את האסוציאציה העולה לו על מילה או נושא הלימוד. איסוף התשובות נעשה על הלוח או באמצעות תוכנה היוצרת ענן מלים, ומתוך התשובות העולות ניתן לפתוח את הלימוד. לדוגמה: "כתבו מילה אחת המייצגת בעיניכם את משפחה". ענן המילים שייוצר יהווה פתיח לשיעור העוסק במחזה "אנטיגונה".

 

ועוד נקודות למחשבה:

  • קיימות אפשרויות רבות לפעילויות פתיחה וניתן לגוון ולהמציא כל פעילות המובילה לעיסוק במטרת השיעור.

  • חשוב לשמור על האיזון ולשמור את פעילות פתיחת השיעור למספר דקות המוקדשות לפתיחה בלבד. פעילות הפתיחה צריכה להיות תחומה בזמן ולא להפוך ללב השיעור.

 

כלי טכנו-פדגוגי המאפשר יצירת ענן מילים / שמש אסוציאציות וסקרים

 

Commentaires


פוסטים אחרונים

bottom of page