top of page

הערכת מיומנויות לצד ידע והבנהבסיום תהליכי ההוראה והלמידה שהתרחשו בסמסטר, נבקש להעריך מרכיבים שונים לצד מיומנויות למידה שונות המתאימות לתחום הדעת ולתכני הקורס. ד"ר חנן בירנבוים מהחוג להיסטוריה ביקש להעריך הבנה, הפנמה של רעיונות ויכולת ניתוח לצד הערכת הידע של הלומדים. בנוסף, חנן ביקש להעריך מיומנויות שונות כגון שילוב (אינטגרציה) בין רעיונות מורכבים, נקיטת עמדה ביחס לרעיונות שונים ויכולת כתיבה אקדמית. חנן מצא שיטת הערכה שתיתן מענה לצרכיו: "מבחן עם חומר פתוח" המשלב את כל המרכיבים שבחר להעריך.

 

חנן: "חיברתי שאלות עומק הדורשות עיבוד, הבנה והפנמה של החומר הנלמד, לצד יישום מיומנויות למידה שונות. איפשרתי ללומדים להיעזר בכל חומר לימוד שירצו, מתוך הבנה שהמבחן אינו דורש "הקאה של חומר" אלא רמה גבוהה יותר של חשיבה.

בסמסטר הקודם, הרגשתי התנגדות של הלומדים לשיטה זו מתוך הבנה שהם פחות מורגלים בהערכה מסוג זה. השנה, כלקח מהסמסטר הקודם ועל מנת להכין את הלומדים לקראת שיטת ההערכה הזו, ניסיתי לתרגל במהלך השיעורים מענה לשאלות עומק, ובנוסף, חיברתי מטלה להגשה שבה הלומדים נדרשו ליישם את המיומנויות שאעריך גם במבחן המסכם. כך, אני מקווה שהם יגיעו רגועים יותר למבחן המסכם."

 

לסיכום

  • הערכת מיומנויות לצד הערכת ידע והבנה

  • הערכה מעצבת המביאה לידי ביטוי גם את תהליך הלמידה במהלך הסמסטר

  • שילוב בין הערכה מעצבת להערכה מסכמת

  • קשר ללומדים: חניכה, יצירת תחושת מסוגלות והעלאת מוטיבציה

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page