top of page

הערכה משלבתבסיום הלמידה, נבקש להעריך את תהליך הלמידה ולבדוק את ההבנה והפנמה של הרעיונות שנלמדו. תכנון תהליך ההערכה פותח בשאלה במה נרצה להתמקד בהערכה? בהתאם, נוכל לבנות את שיטת ההערכה ואת כלי ההערכה שישרת מטרה זו.

 

ד"ר יוסי אליצור מהחוג לתנ"ך ביקש להתמקד בהערכת ידע והבנה לצד יישום של כלים מתודולוגיים. יוסי: "בקורסים שאני מלמד, ובפרט בתואר השני, אני משלב בהוראה שני היבטים: הקנייה של ידע לצד כלים מתודולוגיים. בסיום תהליך הלמידה, אני מבקש להעריך את שני ההיבטים הללו. השיטה שפיתחתי היא שילוב בין שני מרכיבים:

א. הערכת יישום המתודולוגיה: הלומדים נדרשים ליישם את המתודולוגיה שנלמדה בקורס באמצעות מענה לשאלה פוריה הנסמכת על קטע שלא נלמד בקורס. לקטע זה, אין פתרון מובהק, מוסכם או חד משמעי, והלומדים רשאים להציע כל פתרון שנראה להם, ובתנאי שינומק, יבוסס ויעוגן היטב ויציג יישום של המתודולוגיה שנלמדה בקורס. דרך זו, מעודדת את הלומדים להציג חשיבה גמישה ויצירתית וכן להציג פרשנויות אישיות מקוריות שלהם. מותר ללומדים להיעזר בכל מקור מידע שהם מוצאים לנכון וכן מוצע להם לבצע את המשימה בזוגות כדי לעודד הפרייה הדדית. חלק זה של ההערכה ניתן ללומדים מספר שבועות לפני מועד המבחן הרשמי והוא תנאי לביצוע החלק השני של ההערכה.

ב. מבחן מסכם: המבחן מורכב ממספר שאלות מורכבות הדורשות הבנה, יישום ושילוב (אינטגרציה) בין הנושאים שנלמדו. שיטה זו מאפשרת לבחון באמצעות מספר מוגבל של שאלות, מספר רב של נושאים. "

 

סיכום

  • הערכה של מגוון מיומנויות: ידע, הבנה, יישום, שילוב נושאים, יצירתיות וגמישות מחשבתית

  • שיתופיות בהערכה: הפרייה הדדית בתהליכי חשיבה ויישום (יוסי: "כדברי החכם במשלי "בַּרְזֶל בְּבַרְזֶל יָחַד וְאִישׁ יַחַד פְּנֵי רֵעֵהוּ").

  • הערכה משלבת: בין שיטות הערכה שונות: מטלת חשיבה גמישה לצד מבחן מסכם

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page