top of page

פתיחה והכרות בקורס מקוון

מפגש ראשון בקורס. מוצאים את החדר בו מתקיים השיעור, נכנסים ופוגשים בפנים לא מוכרים. אז לפני שמתחילים לעסוק בנושאי הלימוד, לענות על השאלות האם יהיה מבחן או עבודה והאם יש חובת נוכחות בקורס, כדאי לערוך הכרות ראשונית בין המשתתפים, ובאמצעות שיח ויצירת קשר אישי לייצר מרחב בטוח ומצמיח ללמידה.

במרחב המקוון, לא מתקיים המפגש האישי ויצירת הקשר האישי מקבלת מימדים חשובים נוספים.

 

אז איך ניתן לקיים פעילות הכרות במרחב המקוון? כמה רעיונות:

הכרות באמצעות ייצוג עולמו האישי של המשתתף: מבקשים מהלומדים לבחור תמונה המייצגת את עולמם האישי כגון: הערך המוביל אותם ביום-יום, דמות של אישיות, תכונה מובילה שלהם, תמונות המייצגות את מה שהם עושים, מה שהם טובים בו, מה שהם אוהבים וכו'. שאלות חשיבה כגון מה היית משנה בבית הספר שלמדת בו? איזה מקצוע לימודי היית ממליץ להוסיף? את התמונות / תשובות ניתן להעלות למרחב שיתופי אשר ירכז את תשובות של כל הלומדים. במליאה, כל משתתף מסביר מדוע בחר בתמונה וכך נפתח צוהר לעולמו האישי של הלומד.

הכרות דרך עולם התוכן של הקורס: מבקשים מהלומדים להשיב על שאלה הנוגעת לעולם התוכן של הקורס: מדוע בחרת בקורס? אילו מבין הנושאים בקורס מסקרן אותך? אילו מבין הנושאים נראה לך כמאתגר במיוחד? מה תרצה ללמוד על אחד הנושאים מן הקורס? מה הציפיות שלך מהקורס? את התשובות הלומדים מעלים למרחב דיון שיתופי (כגון פורום במודל) ובמליאה כל משתתף מציג את תשובתו.

 

ועוד משהו לסיכום

פעילות פתיחה משותפת חשובה להכרות ראשונית. אולם, כדי להעמיק היכרות ולייצר מרחב בטוח לשיח לימודי פורה, יש לגלות נכונות להכניס את הלומדים לעולמינו, להתעניין בהם ובמחשבותיהם ולאפשר יצירת רשת קשרים בין הלומדים. שילוב של פעילויות לימודיות הנוגעות להבעת מחשבות ועמדה אישית לצד שאלות רפלקטיביות, יכול לסייע בהעמקת הקשר האישי בין המורה ללומדים ובין הלומדים לבין עצמם.

 

דוגמה ללוח שיתופי לפעילות הכרותComments


פוסטים אחרונים

bottom of page