top of page

מבחן שיתופיהשיתופיות היא התהליך שבו זוג עד קבוצת לומדים קטנה, פועלים יחד כדי להשיג מטרה או יעד משותפים. בתהליכי הוראה ולמידה השיתופיות מוכרת וידועה אולם כיצד היא יכולה לבוא לידי ביטוי בהערכה?

ד"ר צורית אליצור חקרה את הנושא "אסטרטגיות לפתרון בעיות בלמידה שיתופית" והחליטה ליישם את מסקנות המחקר שלה בהערכה. צורית : "חיפשתי דרך להעריך את יישום האסטרטגיות והמיומנויות שלמדנו בקורס ולא רק את הידע של הלומדים. רציתי ליצור הערכה מאתגרת אך לא מלחיצה מדי וגם להדגים ללומדים שיטה להערכה שיוכלו להשתמש בה בעצמם לכשיהפכו למורים."

 

השיטה שצורית פיתחה היא של מבחן שיתופי המסכם את הלמידה בקורס: הלומדים מקבלים מבחר שאלות והם מתבקשים לבחור מתוכו כארבע שאלות. עליהם להציג, לתעד ולנמק את הדרך והאסטרטגיה שבחרו לפתרון השאלה וכן לפרט "מה עבד ומה לא עבד" בשלבי הפתרון. כך, המבחן מעריך הן את הידע של הלומדים (השיטות שנלמדו לפתרון בעיות) והן את המיומנויות של הלומדים (יישום אסטרטגיות, שיתופיות, כתיבה אקדמית ועוד). צורית : "אפשרות הבחירה במבחן מחזקת את תחושת השליטה של הלומדים ומעלה את המוטיבציה שלהם להצלחה. שיתוף הפעולה של הלומדים בדרך לבחירת אסטרטגיית פתרון, מייצר תחושת ביטחון ורוגע, מגביר את הריכוז וגם את המוטיבציה להצלחה. חלק ניכר מהפעמים המבחנים נעשו בקובץ שיתופי (בדרייב), דבר שדרש מהלומדים לנסח בכתב את הטענות שלהם ואת הצעותיהם לפתרון. מצד אחד זה אמנם לא קל, אבל מצד שני זה מאפשר מעקב אחר תהליך החשיבה והדיון בין המשתתפים. כמובן שבכיתה "פנים אל פנים", עלי להיות יצירתית כדי לספק ללומדים סביבה שתאפשר להם לעבוד באופן שיתופי מבלי להפריע זה לזה. אילוצי הזמן והתקופה דווקא סייעו לי שכן אני יכולה לחלק את הלומדים לזוגות ולאפשר לכל זוג לעבוד בשקט ופרטיות.

בסיום המבחן, אני מבקשת מהלומדים למלא משוב על המבחן. להלן התגובות שקיבלתי:

 
 

סיכום

  • שיתופיות בהערכה: רמת השיתופיות הגבוהה ביותר שיתוף פעולה - Collaboration : עבודה משותפת ודינאמית של חברי צוות כדי לייצר תוצר משותף.

  • בחירה בהערכה: מאפשרת למוקדי הכוח של הסטודנטים לבוא לידי ביטוי ומעלה את המוטיבציה שלהם להצלחה

  • הערכת ידע לצד מיומנויות

  • שילוב משוב בהערכה: מפתח את המודעות של הלומדים לתהליכי הלמידה וההערכה שלהם

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page