top of page

שיתופיות בלמידה מקוונת

ללמידה המקוונת היבטים פדגוגיים רבים. אחד מהם, הוא הלמידה השיתופית אשר יכולה לקבל ביטוי מצוין בסביבת למידה מקוונת.

 

מהי שיתופיות? תהליך שבו זוג עד קבוצת לומדים קטנה, פועלים יחד כדי להשיג מטרה או יעד משותפים. נהוג לחלק את השיתופיות בלמידה לשלוש רמות:

 • רמה בסיסית: שיתוף ידע Sharing החלפת רעיונות ושיתוף בתוצרים מוגמרים כדי שאחרים יוכלו ליהנות, ללמוד או להשתמש בתוצרים מוגמרים. לדוגמה, כל לומד מביע את עמדתו ביחס לשאלה על לוח שיתופי כיתתי וכך, כל הלומדים יוכלו להיחשף לתכנים וללמוד מתוך דברי חבריהם.

 • רמה בינונית : חלוקת עבודה -Cooperation תהליך מכוון ליצירת תוצר משותף המתקיימת בו חלוקת עבודה ברורה בין חברי הצוות. לדוגמה, כל חבר בצוות המורים יחבר קטע אחד מהעבודה המסכמת שתינתן ללומדים לסוף הקורס.

 • רמה גבוהה : שיתוף פעולה - Collaboration עבודה משותפת ודינאמית של חברי צוות לאורך כל תהליך הלמידה כדי לייצר תוצר משותף. לדוגמה: כל קבוצת לומדים חוקרת מדרש אחד המאפיין את דמותו של יואב בן צרויה ובשיעור המסכם כל קבוצה מלמדת את הכיתה כולה את תוצרי העבודה שלה( וכך נוצר תוצר כיתתי אחוד).

 

מה ניתן להשיג באמצעות שיתופיות?

 • לימוד תוכן

 • פיתוח מיומנויות בין אישיות כמו שיתוף פעולה, אמפתיה, גמישות מחשבתית, העברה או קבלת ביקורת ועוד.

 • למידה פעילה ומגוונת

 

למה כְּדַאי לשים לב בהטלת משימת לימוד שיתופית?

 • לכוון לרמה גבוהה של שיתוף פעולה (Collaboration)

 • בעת ניסוח ההנחיות למשימה, להדגיש את חשיבותן של עבודה משותפת, עזרה הדדית, קבלת החלטות שיתופית בצוות ועידוד התייעצות בין חברי הצוות

 • להשתדל ולבנות משימה קבוצתית אשר תביא לידי ביטוי את הערך המוסף של כל לומד ולמנוע מצב של "גאון תורן" המתפקד במקום חברי קבוצה אחרים

 

כלים שיתופיים להוראה ולמידה

 • לוח שיתופי: הצגה של תוצרים במליאת הכיתה (כגון הצגת רפרטים, תליית תוצרי למידה על הלוח ועוד) בשיעור מקוון :לוח שיתופי כגון פדלט

 • מסמך או מצגת שיתופית: כל לומד או קבוצת לומדים מעלים את תוצרי הלמידה שלהם לשקופית במצגת אשר אוגדת לכדי שלם את כל תוצרי הלמידה.

 • כל שיטה שבה תוצרי העבודה הקבוצתית יבואו לידי ביטוי במליאת הכיתה וייצרו שלם אחד. בשיעור מקוון: פורום, בלוג ועוד.

 

ועוד נקודה למחשבה


בימים בהם נגזר על הלומדים ריחוק פיזי וחברתי, משימה לימודית שיתופית יכולה לסייע בצורך האנושי בחברה וקשר אישי. כך, הלמידה השיתופית יכולה לשרת הן מטרות לימודיות והן מטרות חברתיות ורגשיות


"אין סכין מתחדדת אלא בירך חברתה" בראשית רבה, ס"ט, ב' פK

 

留言


פוסטים אחרונים

bottom of page