top of page

מתקדמים לשגרה: למידה מעורבת

לאט לאט מתחילים לחזור לשגרה ובתי הספר חוזרים אל התלמידים, הכיתות והשיעורים המוכרים שלנו.

בזמן ההוראה מרחוק, מורים פיתחו אין-ספור חומרי הוראה ללמידה מרחוק ורבים דיווחו שמשהו קצת השתנה בהרכב מורה-תוכנית לימודים-לומדים-כיתה.

עוד מוקדם לסכם אבל כדאי לחשוב על כך שאולי נוכל להשתמש שוב בחומרי ההוראה שהכנו? ואולי להמשיך משהו ממה שהיה טוב בשיטות ההוראה והלמידה שפיתחנו בזמן הזה?

 

כמה מילים על הלמידה המעורבת (Blended learning)

גישה פדגוגית המשלבת בין הוראה ולמידה המתקיימים פנים אל פנים לבין הוראה ולמידה המתקיימים במרחב המקוון (נשמע מוכר?...). כך, אפשר לשלב בין שיעורים בהם הלומדים מופנים למשימות לימוד אישיות, במרחב מקוון או כל מרחב אחר המתאים ללימוד עצמי, לבין שיעורים בהם מתקיימת למידה במליאת הכיתה. התמהיל המתאים בין למידה פנים-אל-פנים למקוונת ייקבע על ידי המורה בהתאם למאפייני קבוצת הלומדים.

 

מה היתרונות?

  • השילוב בין הוראה פנים-אל-פנים להוראה מקוונת ולמידה אישית מאפשר גיוון במהלך הכללי של ההוראה והלמידה.

  • החלק של הלמידה המקוונת מאפשר ללומדים ללמוד בקצב שלהם. למידה זו, גם מעודדת את עצמאות הלומדים ומפתחת את אחריותם ללמידה.

אז איך?

  • לשמור את חומרי הלמידה מרחוק שהכנו ולעשות בהם שימוש בעתיד ללמידה מעורבת.

  • אפשר לייצר "למידה בתחנות" כך שהלומדים עוברים בתחנות לימוד שונות כשאחת מהן מקוונת (בחדר מחשבים).

  • אפשר להשתמש בחומרים שהכנו השנה או בחומרי הוראה מקוונים הקיימים ברשת כגון : פודקאסטים, קורסי mooc ועוד ולשלבם עם שיעורים המתקיימים במליאת הכיתה.

 

ועוד שתי נקודות למחשבה:

  • הלמידה המעורבת ממקדת את תהליכי ההוראה-למידה בלומד. בעת ארגון חומרי הלמידה כדאי לחשוב על מה יתאים ללומדים שלנו? לאיזה שיטת הוראה "יתחברו"? איזה קצב יתאים להם?

  • חשוב לייצר ערוצי משוב קבועים כדי לעמוד על התקדמות הלומדים ולבחון את אפקטיביות ההוראה והלמידה.
 

פוסטים אחרונים

bottom of page