top of page

כיתה הפוכה ולמידה מקרובבמסגרת הקורסים שהיא מלמדת בחוג לחינוך, ציפי קלר מובילה את הלומדים שלה בתהליך למידה הכולל צפייה מודרכת בסרטונים. בסיום הקורסים, הלומדים נדרשים ליישם את הנלמד בפרויקט מבוסס חקר המניב תוצר עצמאי.

המעבר להוראה מרחוק, הציב בפני ציפי אתגר: כיצד לשלב בין שיעורים א-סינכרוניים לבין שיעורים סינכרוניים? כיצד לפתח מיומנויות לומד עצמאי בימים של ריחוק פיזי מהסטודנטים? כיצד להתגבר על בעיית שידור סרטים באיכות טובה במהלך שיעור סינכרוני בתוכנת ה"זום"?

להלן השיטות שציפי מיישמת:

 
  • כיתה הפוכה: למידה עצמאית בשיעורים א-סינכרוניים: ציפי יצרה יחידות ללימוד עצמי המבוססות על קטעי הסרטים, המלווים בהסברים ומשימות לימוד קטנות (בין היתר, הדבר מאפשר צפייה בסרטים באיכות גבוהה). את השיעורים הסינכרוניים ציפי מקדישה לסיכום הלימוד העצמאי בבית, המשגה והבניית הידע של הלומדים.

  • ביסוס קשר אישי עם הלומדים ויצירת סביבה תומכת: בזמן השיעורים הא-סינכרוניים (בשעות הקבועות במערכת), ציפי מקיימת מפגשים עם הסטודנטים בקבוצות קטנות. במסגרת זו, היא מלווה את הלמידה האישית של הלומדים, מובילה למידת עמיתים ועיבוד של הלמידה העצמאית, מלווה את תהליך החקר של הסטודנטים בפרוייקט האישי שלהם ועוד. ציפי מעידה "המפגשים האישיים מאפשרים לי להעמיק את ההכרות שלי עם הסטודנטים, לענות על שאלות, להרגיע ולהפחית חששות ולייצר ערוצי תקשורת פתוחים עם הסטודנטים".

  • פיתוח מיומנויות למידה עצמאית: ציפי מעידה כי תהליך החקר האישי אותו הסטודנטים נדרשים לערוך במהלך הלמידה, מציב בפני חלקם אתגר של שימוש במיומנויות לימוד עצמאי שאינן מפותחות דיין. ציפי : "כשמבקשים ממני סיכום של השיעור אני מסבירה שאני לא אסכם עבורם את השיעור, אבל אסייע להם בהכוונה כדי שהם יוכלו לסכם בעצמם את השיעור".

 

סיכום

ציפי: "ההוראה מרחוק הציבה בפני אתגר גדול. למדתי שעלי לנסות ולהתנסות בדגמי הוראה שונים, ובתהליך רפלקטיבי אישי לבחור מתוכם את המוצלחים ביותר גם עבורי וגם עבור הסטודנטים. בכל שיטת הוראה, אני משתדלת להיות קשובה ללומדים ולסייע למי שמתקשה. כשנחזור בע"ה להוראה פנים-אל-פנים, אמשיך להשתמש בחומרי ההוראה ובשיטות ההוראה שפיתחתי ושהוכיחו את עצמן כמועילות וטובות"

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page