top of page

מורים משתפים: למידה מעורבת באזרחות

אפרת, מחנכת ומורה לאזרחות, לימדה בתקופה האחרונה אזרחות בכיתות י"א בהוראה ולמידה מרחוק:

"חומר הלימוד הוא מופשט ולתלמידים קשה לשייך את המושגים באזרחות למציאות שלנו. כשעברנו להוראה מרחוק, חשבתי על דרך לתווך לתלמידים את חומר הלימוד וכמובן להפעיל אותם ללמידה. את יחידת הלימוד בנושא "עקרון שלטון החוק" בחרתי לערוך בתוכנה שמאפשרת לימוד עצמי מודרך ולתוכה הקלטתי הסברים שלי..."


"לאחר שהתלמידים למדו, הם יצאו לעבודה בקבוצות שבה נתבקשו ליישם ולהדגים את הנלמד. את התוצרים, העלו על מצגת שיתופית.


לאחר שכל קבוצה העלתה את החלק שלה, נוצר "סיכום כיתתי" של הנושא. קיימנו דיון כיתתי ובו כל קבוצה הציגה את הממצאים שלה. דנו בתשובות שהוצגו, דייקנו את התוצרים וניהלנו דיון על יישומו של עקרון שלטון החוק."

 

אז מה היה לנו פה?

  • למידה מעורבת: שילוב בין הקנייה מקוונת לבין שיעור כיתתי במליאה.

  • "כיתה הפוכה": ההקנייה נערכה על ידי הלומדים בבית, השיעורים במליאת הכיתה עסקו ביישום ותרגול.

  • למידה אישית (פרסונאלית) המאפשרת ללומדים ללמוד ולהתקדם בקצב שלהם.

  • עבודה שיתופית: יישום הנלמד בקבוצות עבודה תוך שיתוף פעולה בין הלומדים.

 

ומה הלאה? שאלנו את אפרת האם תחזור על הפעילות גם בימי שגרה:

"אני מלמדת בשיטה הזו כבר מספר שנים. משלבת בין למידה אישית על ידי חומרי לימוד שאני יוצרת לבין דיונים במליאת הכיתה. ההבדל המרכזי בתקופה האחרונה היה בכך שהתלמידים היו בבית: כך, את הלימוד של החומר הם יכלו לעשות בעצמם, בזמן שלהם, ואת הזמן של השיעורים במליאה שקיימנו ב"זום", הקדשנו בעיקר ליישום, תרגול וליבון של הלמידה. למדתי שאפשר להעביר את האחריות אל הלומד בחלק מיחידות הלימוד ולהשאיר לשיעור בכיתה את החלק של העיבוד והיישום..."

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page