top of page

איך לחבר בין מדע לאמונה בהוראת מדעים?מרצי החוג למדעים שמו להם למטרה לממש את חזון המכללה בתחום הוראת המדעים על ידי חיבור בין המדע לבין אורח חיים אמוני. על מנת לספק לסטודנטים ולמורים בשטח תשתית פדגוגית מתאימה למימוש חזון זה, מרצי החוג מובילים פעילויות המקדמות שיתוף פעולה בערוצים שונים בין מרצי החוג, סטודנטים ומורי המדעים בחמ"ד. ד"ר מרב סיאני ראש החוג למדעים: "העשרת הידע של מורי המדעים בחמ"ד תוך חיבור בין מדע ותורה מספקת למורים חיבור אמוני לידע מדעי. הפעילויות השונות שאנו מקדמים יוצרים חיבור משמעותי בין המרצים והסטודנטים במכללה לבין המורים והתלמידים בשדה ההוראה."

 

"פרשה ומדע" בהובלת ד"ר חוי ששון

"פרשה ומדע" מציעה התבוננות על פרשת השבוע מתוך נקודת מבט מדעית: נושאים בעלי היבטים מדעיים מובאים בליווי פרשנויות מסורתיות והסברים מדעיים. סטודנטים מהחוג למדעים הוזמנו להשתתף בכתיבת העלון כחלק ממטלותיהם והתוצר משמש את המורים בבתי הספר להוראה הן בשיעורי מדעים והן כעיון תורני שבועי. העלון זוכה לביקוש רב בקרב מורי המדעים אשר עושים בו שימוש בשיעוריהם.

ד"ר חוי ששון: "שמנו לנו למטרה לספק לסטודנטים ולמורים למדעים תשתית אמונית להוראת המדעים לצד בסיס מדעי ברמה אקדמית גבוהה"

 

"מצלמים פיזיקה - לומדים תורה" בהובלת ד"ר חוי ששון

תלמידי חטיבות הביניים הוזמנו לבחור ולחקור נושא בתחום הפיזיקה מתוך נקודת מבט אמונית. לשלב הגמר הגיעו 12 עבודות מתוך 272 עבודות שהוגשו.

העבודה הזוכה בתחרות : "אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי" מאת דוד בוכריס מתיכון גרוס בקרית גת. התופעה הפיזיקלית שנחקרה הינה קבוצת זיקוקים הבוערים בתוך כוס מים, האש ממשיכה לבעור והמים אינם מצליחים לכבות אותה. התופעה הוסברה מבחינה מדעית והשוותה למכת ברד בה לפי חז"ל היה שילוב של אש וקרח.

 

הובלת מפגשי מורים

מרצי החוג העבירו מפגשים בהשתלמות מורי המדעים בחמ"ד בנושאי מדע ואמונה:

  • ד"ר מרב סיאני, ראש החוג למדעים : ההשבחה הגנטית שחולל יעקב אבינו

  • ד"ר חוי ששון : נפילת חומות יריחו בהתבוננות פיזיקאלית

  • ד"ר דניאל תורג'מן : בריאת העולם ותיאורית המפץ הגדול מפגשים אלה מהדקים את הקשר שבין החוג למדעים לבין המורים בשטח ומעניקים למורי המדעים תשתית מקצועית ואמונית רחבה.

 

לסיכום

  • מימוש חזון המכללה להכשרת סטודנטים ברוח ערכית אמונית ובדרכי הוראה מתקדמות

  • יַזָּמוּת חינוכית של תהליכי למידה ייחודיים הנותנים מענה לצורכי המורים בשטח

  • למידה חוויתית המעודדת רכישת ידע לצד מיומנויות אקדמיות ומיומנויות למידה

 
 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page