top of page

הערכה תומכת למידה באמצעות חדר בריחהבתום פרק הוראה ולמידה, נרצה לערוך "בדיקת דופק" ולבדוק את ההבנה של הנלמד. במקרים אלה, כדאי להיעזר בהערכה "תומכת למידה" : תהליכי הערכה מגבירי מעורבות המאפשרים למרצה לקבל תמונה רחבה על מצב הלמידה ולהתאים את המענה הנדרש ללומדים השונים.

 

רושי פרידמן, סיגל טיקוצ'ינסקי, טל קרטן וד"ר שירה רוזנברג מהחוג לחינוך מיוחד, מעריכות את הלומדים בקורסים שלהן באמצעות הערכה מעצבת : פעילויות או מטלות קצרות המסכמות את תהליכי הלמידה בקורס וזאת לצד הערכה המסכמת את הלמידה בתום הקורס. במסגרת ההערכה המעצבת ובכדי לקבל משוב על תהליך למידה, הן יצרו חדר בריחה שבו הלומדים נדרשו ללמוד ולהפגין ידע שנלמד כדי לעבור משלב לשלב.

רושי: "ביחידה א-סינכרונית רצינו שהלומדים ילמדו ורצינו גם להעריך את הידע והמיומנויות שרכשו ביחידה. לצורך כך, יצרנו חדר בריחה ועודדנו את הלומדים להשתתף בו בזוגות כדי לעודד שיתופיות ועבודת צוות. עבור הלומדים זו משימת למידה והערכה מגוונת, ועבורינו זהו כלי הערכה : אנחנו בוחנות את תשובות הלומדים ויכולות ללמוד על רמת ההבנה של נושא מסויים ביחידה או על רמת ההבנה של כל לומד לאורך כל היחידה. כך אנו לומדות במה יהיה עלינו להתמקד או מה לחזק בשיעור הבא או כיצד לסייע למי שצריך. את הציון על ההשתתפות בחדר הבריחה אנחנו משקללות במרכיב ההערכה המעצבת בקורס".

 

 

 

סיכום

  • הערכה תומכת למידה לצורך "בדיקת דופק" אשר מספקת למרצה משוב מיידי ומאפשרת קבלה של תמונה רחבה של רמת ההבנה של הלומדים. בהתאם, אפשר למקד את ההוראה או ליזום פנייה אישית ללומדים: משוב חיובי למצטיינים וסיוע למתקשים.

  • הערכה מעצבת המורכבת מפעילויות סיכום למידה לאורך הקורס לצד הערכה מסכמת הבוחנת ומסכמת את כלל הלמידה בקורס.

  • הערכה הבודקת ידע, מיומנויות ועוד.

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page