top of page

חלוקה לקבוצות בשיעור מקוון

חלוקה לקבוצות עבודה מעודדת למידת עמיתים וגם מאפשרת חווית למידה שונה. בכיתה זה פשוט: מכינים משימות, מחלקים לקבוצות ו - יאללה, לעבודה. אבל מה עושים בהוראה מרחוק?

תוכנת הזום, מאפשרת לחלק את משתתפי המפגש לקבוצות עבודה, ולהתכנס להמשך מפגש במליאה ולהצגת תוצרי העבודה הקבוצתית.


אז איך?

ובקצרה:

  • בתוכנת "זום", נבחר בהגדרות הפגישה


  • לשונית "פגישה"


  • לגלול מטה עד להגדרת חדרי מפגש, ונפעיל אפשרות זו

  • כעת, נפתח מפגש בזום ונוכל לראות בשורת המשימות את האפשרות לנהל חדרי מפגש.


  • לחיצה על האייקון של החדרים, תוביל לפתיחת אפשרות להגדרת כמות החדרים הרצויים לנו וכן לחלוקת המשתתפים לחדרים השונים. בדוגמה שלפנינו, סומנה האפשרות לשלושה חדרים. ניתן לחלק את המשתתפים לחדרים באופן אישי ואז נבחר ב "Manually" או לאפשר לתוכנה לחלק את המשתתפים לחדרים באופן אקראי ואז נבחר ב "Automatically". בסיום, נסמן "ceate rooms".


  • כעת, נוכל לראות את החלוקה של המשתתפים לחדרים השונים ונאשר את החלוקה.


  • במהלך העבודה בחדרים, נוכל לשלוח הודעה לכלל המשתתפים בכלל החדרים על ידי לחיצה על הכפתור המתאים בתחתית החלונית. לכשנרצה לסיים את העבודה בחדרים' נוכל ללחוץ על "Close all rooms" ולהתכנס חזרה למפגש במליאה.

 

לסיכום

חלוקה לחדרים בזום מאפשרת הפעלה של הלומדים במשימות לימוד קבוצתיות.

התהליך הטכני אולי נראה מעט ארוך, אך הוא פשוט לביצוע ומומלץ להתנסות בו.

 

Yorumlar


פוסטים אחרונים

bottom of page