top of page

מרצים משתפים: עבודה בקבוצות בשיעור מקוון

#מרצים_משתפים


למדנו איך לחלק את הלומדים לקבוצות בחדרים בזום? הכנו משימות מראש? אז איך זה נראה?


ד"ר מיכל שאול, ראש החוג להיסטוריה, ערכה פעילות בקבוצות באמצעות חלוקת לעבודה בחדרי זום.


ומה הלקחים שלה?

  • צריך להכין את המשימה מראש ובאופן מדויק

  • החלוקה לחדרים איפשרה הפרדה בין בנים לבנות

  • את התוצר של העבודה הקבוצתית, הסטודנטים העלו על לוח שיתופי ( במקרה שלפנינו נבחרה תוכנת Padlet)

 

והנה התוצר של השיעור:

אה... וגם כדאי לעיין בדברי הסטודנטים כדי להתרשם מנקודת מבטם על ההוראה מרחוק...

 

#מרצים_משתפים #חדרים_זום #עבודה_בקבוצות


פוסטים אחרונים

bottom of page