top of page

מותר לטעות!

ד"ר שירה רוזנברג, ראש החוג לחינוך מיוחד: "אין משמעות לטעויות, מלבד הלמידה מהן..."

"אני משתדלת לפתח כישורים של למידה עצמאית בקרב הסטודנטים, כי אני חושבת שכיום, זו מיומנות חשובה מאד וארצה שהמורים לעתיד, יפתחו אותה גם בקרב תלמידיהם. פיתחתי יחידת הוראה ללימוד עצמאי, המבוססת על משימות שונות כמו צפייה בסרטון, איתור מידע ברשת, קריאת מאמר ועוד. בניהם, שילבתי שאלות הבנה ויישום, שעליהן הלומדים קיבלו משוב מיידי. בפתח היחידה הדגשתי כי מטרת היחידה היא עצם הלמידה והחשיבה במהלכה, ולא רק לימוד החומר עצמו. הלומדים למדו את היחידה באופן א-סינכרוני, ובשיעור שלאחר מכן, נפגשנו בשיעור סינכרוני ובו סיכמנו את הלימוד האישי על ידי יצירת סיכום שנבנה בלמידה פעילה של הלומדים שהיו צריכים ליישם את מה שלמדו בבית. כך, יכולתי לערוך בקרה על תהליכי הלמידה שלהם..."

 

מה ביחידה?

פרסונליות: למידה אישית בקצב אישי

למידה מעורבת: שילוב בין למידה מקוונת ואישית בבית לבין למידה במליאת הכיתה

כיתה הפוכה: לימוד החומר בבית, תרגול ויישום בכיתה

למידה פעילה: למידה על ידי ביצוע משימות לימודיות

למידה עצמאית: פיתוח כישורי לומד עצמאי

שימוש בטפסי גוגל (Google forms) ככלי לימודי

 

לסיכום

"אפשר להשתמש ביחידת ההוראה גם בהוראה מרחוק וגם בשיעור בכיתה: הלומדים לומדים בעזרת מחשבים / כיתת מחשבים ואני יכולה להסתובב בניהם ולסייע או לאתגר את הלומדים על פי הצורך"

 

מוזמנים לגלול מטה ולעיין ביחידת הלימוד:

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page