top of page

שיתוף הלומדים ב"תמונה הגדולה"תפקידו של הסילבוס מוכר לכולנו: מסמך המציג את עיקרי תוכנית הלימודים / תוכנית הקורס ומציג הסברים כלליים על הקורס ותוכנו, רשימות הקריאה, דרכי התקשורת עם המרצה, שיטת ההערכה בקורס ועוד. (syllabus לאטינית ל"רשימה"). אולם, ניתן להשתמש בסילבוס כדי ליצור עזר המסייע ללומדים לקחת אחריות על הלמידה, ולארגן לעצמם את הלמידה שלהם.

כיצד?

 

ד"ר צורית אליצור, ראש החוג למתמטיקה חיפשה דרך להקל על הסטודנטים שלה את הלמידה העצמאית וגם לסייע להם לארגן את הלמידה והנדרש מהם. היא השתמשה בבסיס הסילבוס ויצרה את העזר הבא:


צורית: " בניתי את התכנון לפי תוכנית השיעורים בסילבוס, וכתבתי בטבלה כיצד יתנהל כל שיעור, מהן המטלות ומהו תאריך ההגשה שלהן. חלק מהקורסים תכננתי לטווח קצר וחלק לטווח יותר ארוך, וציינתי בפני הלומדים שיהיו שינויים בהתאם להתפתחות ההוראה והלמידה במהלך הקורס. את הטבלה פרסמתי באתר המודל בפתיח של כל קורס (וגם בקבוצת הווטסאפ), ואני מעדכנת שם במידת הצורך. כותרות יחידות ההוראה באתר המודל של הקורס, תואמות לטבלה זו ומכילות את התאריך. כך, הדבר מאפשר ללומדים ליצור את ההקשרים בין התכנון לבין הלמידה. בעיני, היתרון הגדול של השיטה הוא תיאום הציפיות מול הלומדים: הם יודעים בדיוק מה מצפה להם ומה עליהם לעשות בכל שיעור. בנוסף, זה עוזר גם לי בתכנון השיעור ומחייב אותי לדייק ולמקד את מטרות ההוראה שלי"

 

לסיכום

  • יצירת תיאום ציפיות בין המרצה ללומדים בנוגע למצופה מהם בלמידה עצמאית

  • שיתוף הלומדים ב"תמונה הגדולה" של הקורס לצורך יצירת מסגרת הלימוד והבניית הידע

  • יצירת רגיעה ותחושת שליטה של הלומדים מעצם הידיעה של העתיד לבוא בשבועות הקרובים

  • עידוד הלומדים לקחת אחריות על הלמידה

  • סיוע והכוונה של הלומדים בניהול זמן, תכנון הלמידה וארגון מטלות הקורס

 

Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page