top of page

ארגון הקורס : איך זה נראה במודל?

איך ניתן לארגן את הקורס במודל באופן מובנה וברור?

 

יחידת הפתיחה:

  • להציג את מבנה הקורס

  • להציג את המועדים של כל יחידה בקורס

  • להציג את מבנה ההערכה של הקורס

 

מבנה שיעור סינכרוני

  • להציג את מבנה היחידה

  • לצרף את הקלטת השיעור

  • לצרף פעילות הערכה לסיכום הלמידה 

מבנה שיעור א-סינכרוני

  • להציג את מבנה היחידה

  • לצרף את חומרי הלמידה העצמית ולהציג את מטרות הלמידה

  • לצרף פעילות הערכה לסיכום הלמידה

* התמונות מתוך קורס לדוגמה שנבנה ע"י יחידת האינטרנט

 

ולסיכום:

לתת כותרות מעניינות המגרות את הכניסה ללימוד היחידה

לשבץ פעילות הערכה קצרה וקלילה לווידוא הבנה

למספר את חומרי הלמידה ולתת להם שמות המעידים על תוכנם


" ואלה המשפטים ... רבי עקיבא אומר ... ערכם לפניהם כשלחן ערוך..." (מכילתא דרבי ישמעאל, כ"א, א)

 

Comentarios


פוסטים אחרונים

bottom of page