top of page

טיפים והמלצות לשבוע הלמידה מרחוק המתקרבמה הסטודנטים שלנו חשבו על ההוראה והלמידה בשבוע הלמידה מרחוק?

סקר שערך ד"ר מוטי ספראי, ראש היחידה למדידה והערכה, וכן שיחות שערכנו עם סטודנטים בתקופה האחרונה, הציגו מספר תובנות מעניינות:


  • באופן כללי רוב הסטודנטים שבעי רצון מהלמידה מרחוק : בעיני הסטודנטים, החוזקות של הלמידה מרחוק היא היותה מותאמת אישית ומעודדת יצירתיות. האתגרים בלמידה מרחוק הם הקושי של הסטודנטים להתרכז לאורך יום הלימודים, וכן קושי בהבנה מתוך הלמידה העצמית.

  • בקרב הסטודנטים התחושה היתה של עומס שיעורים א-סינכרוניים, ריבוי מטלות וחריגה בזמני המטלות מעבר לזמן השיעור. הדבר עלה במיוחד בקמפוס הנשים.

  • הסטודנטים דיווחו על מערכת לא מתואמת לאורך יום הלימודים כך שחלק מהסטודנטים למדו יום שלם ב'זום' וחלק קיבלו מטלות א-סינכרוניות לאורך היום כולו.

  • פער בתיאום ציפיות בין המרצים לסטודנטים בנוגע למטרת הלמידה מרחוק לבין יישומה בפועל : בעוד שהמרצים מעוניינים לפתח ולסגל לסטודנטים מיומנויות של למידה עצמית בלמידה מרחוק, חלק מהסטודנטים רואים בה פלטפורמה להקלה ולנוחות. בנוסף, סטודנטים בשנה א' דיווחו על חוסר הכרות עם פלטפורמת ה'זום' ועם מיומנויות הלמידה מרחוק.

 

אז מה אפשר לעשות?

  • תיאום ציפיות עם הסטודנטים בשבוע שלפני הלמידה מרחוק: בשיעור האחרון המתקיים פנים-אל-פנים חשוב להסביר לסטודנטים באיזו מתכונת ייערך השיעור, מה מטרתו ברצף הלמידה וכן ומה יידרש מהם לעשות בשיעור.

  • יצירת איזון בין סוגי הלמידה מרחוק, ויצירת בקרה על היקף המשימות הא-סינכרוניות ועל היקפן: במידת האפשר מומלץ לבנות מערכת חוגית מאוזנת המשלבת בין שיעורים א-סינכרוניים לבין שיעורים בלמידה ב'זום'.

  • התאמה של שיטות ההוראה והלמידה לשיעורים ב'זום' ומטלות המותאמות לשיעור א-סינכרוני בלמידה עצמית מבחינת רמת החומר ואורך השיעור. זכרו שלרוב הסטודנטים לוקח ללמוד פי 2-4 מהזמן המוערך על ידי המרצה.

  • נראה שמטלות א-סינכרוניות שאינן ניתנות במסגרת שיעור סדור, נתפסות כמאיימות ומעמיסות יותר על הסטודנטים מאשר מטלות התחומות בזמן השיעור. לפיכך, מומלץ בשיעורים א-סינכרוניים להיפגש במליאת הכיתה, להציג את המטלה, להקצות לה זמן למידה מוגדר ולאסוף את הלימוד בסוף השיעור.

 

סיכום

מוזמנים להפנות אלינו מרצים לחשיבה משותפת ותכנון מהלכי הוראה ולמידה המותאמים לשבוע הלמידה מרחוק. עד אז, מוזמנים להיעזר בדגמי הוראה ולמידה הבאים:


 

בהצלחה!

צוות מערך הוראה, למידה והערכה

 Σχόλια


פוסטים אחרונים

bottom of page