top of page

ריצוף הגנום הניאנדרטלימה אפשר ללמוד מריצוף הגנום של הניאנדרטלים?

פרס נובל ברפואה או בפיזיולוגיה יוענק השנה לחוקר השוודי סוונטה פבו (Svante Pääbo) על מחקרו פורץ הדרך בו ריצף את הגנום של בני אדם קדמונים, הניאנדרטלים, וכן גילה זן חדש של בני אדם קדמונים, הדניסובים. מחקרו של פבו פורץ דרך מאחר והוא הצליח לרצף את הגנום העתיק למרות שרק מעט מהחומר התורשתי השתמר לאורך זמן, דבר שהיווה מכשול לחוקרים אחרים בתחום. במחקריו, מצא פבו שלניאנדרטלים ולדניסובים יש מקטעי DNA משותפים עם בני אדם.

עבודתו של פבו עוסקת, אם כן, בשאלות חשובות על מקורות האנושות: מאיפה באנו, מדוע מינים מסוימים נכחדו ומה הופך את בני האדם ליחודיים. לדוגמא, הניאנדרטלים השתמשו בכלים אבל לא פיתחו תרבויות ואמנויות מורכבות כמו בני האדם. מחקר עתידי עשוי לגלות את הסיבה לכך שמיני אדם קדמונים נכחדו בזמן שהמין שלנו משגשג.


רעיונות לשאלות המשך:

1. מדוע לדעתכם נכחדו הניאנדרטלים ולא המשיכו להתקיים כמו בני אדם?

2. מהו מקור החומר התורשתי העתיק אשר פבו ריצף?

3. מהי השיטה בה הפיק כמות רבה של DNA כאשר היתה לו כמות מעטה?

4. כיצד עוזרת שיטה זו בבדיקות קליניות כמו בדיקות קורונה?


לידיעה המלאה על הענקת פרס נובל: לידיעה לחצו כאן


סרטון טד על גילויו ועבודתו של סוונטה פבו: לסרטון לחצו כאן


מקור: מתוך שיתוף פעולה מכון ויצמן - אתר למורי ביולוגיה.

 

עידכונים נשלחים בקבוצת הוואטסאפ :


 

שאלה לדיון - בקבוצת "מדברים מדע"

כיוון שאנחנו בתחילת ספר בראשית ובמסגרת של הכשרת מורים, הנושא של מקורות האנושות ומיני בני האדם הוא נושא שמורים למדעים בכלל, ובפרט מורים בחמ"ד נדרשים לו.

אנו שואלים ונשאלים מהו היחס שבין המדע ומחקריו לבין אמונתנו בתורה, בכתוב בה ובדברי חז"ל. מהו לדעתך היחס בין מחקריו של פבו לבין בריאת האדם המתוארת בספר בראשית? 

להרחבה ניתן לעיין במאמרו של ד"ר דניאל תורגמן:

mega58_turgeman
.pdf
Download PDF • 704KB

ניתן גם לעיין באתר למורי ביולוגיה, בספר "אשנב לאבולוציה"


Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page